Добротвірський ДНЗ № 2 "Джерельце"
 
.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЙОМУ ДИТИНИ

ДО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Змінено правила прийому дітей в ЗДО, а саме – перелік документів, необхідних для вступу дитини в заклад. !Відмінено подачу Медичної карти форма №26/о.

ВАЖЛИВО! МОЗ надало НОВЕ роз’яснення Міністерству освіти і науки про те, яку медичну довідку потрібно надавати для зарахування дитини до дитсадка. Відповідний лист надійшов до МОН 25 квітня, замість попереднього роз’яснення.

Згідно з новим листом МОЗ відтепер для вступу дитини до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина.

Яка довідка потрібна для відвідування дитсадка

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам потрібно надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку випише педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина.

У довідці лікар має зазначити:

 • прізвище, ім’я, по батькові дитини;
 • дату народження;
 • місце проживання;
 • інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти. 

Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис.

Якщо ж батьки або законні представники вирішать не вказувати в довідці діагноз дитини, то лікар зазначає застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров'я дитини.

Зверніть увагу, що для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка №086-1/о чи будь-якої іншої форми.

Про форми для профілактичних щеплень

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті профілактичних щеплень»  (форма № 063/о). Цю форму ведуть у амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Відповідно до листа-роз’яснення МОЗ, інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. Слід зазначити, що порядок прийому дітей до спеціалізованих закладів освіти, зокрема компенсаторного типу, здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, якими можуть передбачатися додаткові вимоги. 

 

Отже, пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, передбачено перелік документів, які батьки обов’язково мають надати керівникові дошкільного закладу при прийомі дитини до закладу:

·         заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

·         довідка від педіатра чи сімейного лікаря, в якого спостерігається дитина;

·         довідка про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення

·         Карта профілактичних щеплень (форма №063/о),  копія Карти профілактичних щеплень (форма №063/о)

·         свідоцтво про народження, копію свідоцтва про народження дитини.

Окрім вищезазначених документів, необхідно надати:

·         Договір про співпрацю

·         висновок лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад (ДЛЯ ДІТЕЙ БЕЗ ЩЕПЛЕНЬ)

·         паспорт одного з батьків, копія сторінки прописки

Перед вступом до ДНЗ дитина має пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд у педіатра, стоматолога, інших спеціалістів за показаннями, а також лабораторні дослідження, зокрема загальні клінічні дослідження крові, сечі, калу на відсутність яйця гельмінтів.

На підставі медичного огляду дільничний педіатр або лікар загальної практики – сімейної медицини, якщо не має протипоказань, фіксує у довідці, яку надають безпосередньо перед першим приходом дитини до закладу про стан її здоров’я, стан шкіри, волосяного покриву на наявність вошей та коростяних кліщів та про стан епідеміологічного оточення в помешканні, де проживає дитина протягом останніх 21 днів з висновком лікаря про те, що дитина МОЖЕ ВІДВІДУВАТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Карта профілактичних щеплень Форма первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затверджена наказом МОЗ від 10.01.2006 №1, містить усю необхідну інформацію про: вакцинацію ревакцинацію туберкулінові проби. Форму №063/о: заповнюють відповідальні особи закладів охорони здоров’я ведуть в амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах.

! Усі довідки, видані дільничним педіатром чи лікарем загальної практики – сімейної медицини, мають бути обов’язково засвідчені його підписом. Їх завіряють печаткою лікувально-профілактичного закладу, що видав довідку.

ВАЖЛИВО! Для дітей, у яких немає обов’язкових профілактичних щеплень (незалежно від причин), батьки мають додатково надати висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) про те, що дитина може відвідувати ЗДО, з залученням епідеміолога.

Згідно з ст. 27 закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», профілактичні щеплення від туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця та кору в Україні – є обов'язковими. Такий обов’язок українців встановлений також і ст. 10 «Основ законодавства України про охорону здоров’я».

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально.

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу приймає дитину до закладу за наявності відповідних документів встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається ВИСНОВОК ЛІКАРСЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ КОМІСІЇ лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, обов’язково з залученням епідеміолога, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

У спільному листі МОН та МОЗ «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 (цей лист МОН повторило 18.03.2016 за №1/9-139) зазначено:

питання щодо відвідування дошкільних закладів дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішує індивідуально лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності (ЛКК).

Відтепер батьки для зарахування їхньої дитини до закладу дошкільної освіти (ясел, ясел-дитсадка, дитсадка) мають надати медичні довідки, з орієнтовними формами яких можна ознайомитися в додатках, наведених нижче 

Інформацію надано за матеріалами журналів:

«Практика управління дошкільним закладом», №11/2014;

«Медична сестра дошкільного закладу», №5/2014.

Інтернет – джерела:

https://www.pedrada.com.ua/question/488-yak-medichn-dovdki-potrbno-nadati-dlya-priyomu-ditini-v-ditsadok

https://www.pedrada.com.ua/article/1940-chi-mojna-priynyati-ditinu-v-ditsadok-bez-shcheplen

https://www.pedrada.com.ua/article/2226-dokumenti-dlya-priyomu-dtey-do-zakladu-doshklno-osvti

https://www.pedrada.com.ua/article/2171-pro-medichnu-kartu-ditini-korotko-nepotrbna

https://mon.gov.ua/ua/news/moz-nadalo-minosviti-nove-rozyasnennya-pro-te-yaka-medichna-dovidka-potribna-dlya-zarahuvannya-ditini-v-ditsadok

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п 

Додаток 1

Орієнтовна форма довідки про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення

 

 

Додаток 2

Орієнтовна форма Довідки з засвідченням факту, що дитина здорова, видана педіатром або сімейним лікарем закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина

Додаток 3

форма № 063/о «Карта профілактичних щеплень»

 

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ АК І-го РІВНЯ

Атестація педагогічних працівників Добротвірських ДНЗ у 2017/2018 навчальному році проходила різнопланово, у два етапи. На першому етапі кожен педагог підтверджував відповідність займаній посаді. На другому етапі проходила робота, спрямована безпосередньо на підвищення рівня кваліфікації тих педагогів, які мають право на таке підвищення. 29.03.2018 пройшло підсумкове засідання атестаційної комісії. ЧИТАТИ ДАЛІ

АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ:

Завершила оформлення характеристик діяльності педагогічних працівників, які атестувалися, атестаційних листів та протоколів засідань атестаційної комісії. 

Порушила клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Кам’янка-Бузької РДА про присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» вихователю-методисту Добротвірського ДНЗ №2 Давидович З.М. та «вихователь-методист» музичному керівнику Добротвірського ДНЗ №1 Андрєєвій В.В.

Овчаренко Л.Р., голова атестаційної комісії, директор ДНЗ №2 ознайомила присутніх з наказом від 29 березня 2018 року №18-18/9-01«Про результати атестації педагогічних працівників у  2017/2018 навчальному році».

 

    

 

В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає і шанує людство. У березневі дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу – Тараса Шевченка. Із дитячих літ, неначе святе писання, убираємо ми в душу його полум’яні пророчі рядки.  Великий Кобзар і сьогодні незримо присутній у нашому житті, звертається до нас усіх зі своїми безсмертними думами. Адже творчість Шевченка стала духовною основою формування сучасної української нації. Тому в ці дні ми, як і кожного року, в нашому закладі вшанували пам'ять великого Кобзаря.ЧИТАТИ ДАЛІ 

   

 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ ДОБРОТВІРСЬКИХ ДНЗ 2017/2018

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Кожен педагогічний працівник зобов'язаний підтвердити відповідність займаній посаді. Комісія реально оцінює і перевіряє знання, вміння, навички та професіоналізм педагога, а також ознайомлюється і оцінює його методику роботи і спілкування з дітьми. Іншими словами, встановлює профпридатність працівника, тобто, чи має він право займати цю посаду, чи ні.  Крім цього, проходить робота, спрямована безпосередньо на підвищення рівня кваліфікації. ЧИТАТИ ДАЛІ

       

       

КОНКУРС МІКРОПРОЕКТІВ 2017

«Капітальний ремонт дитячих ігрових кімнат і спалень ДНЗ №2»Реалізовано за сприяння Львівської обласної ради в рамках Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку спільно з Агенцією місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району, Добротвірською селищною радою, Компанією ДТЕК та громадою селища

Бюджет проекту: 399,822 тис. грн.  

Обласний -199,822 тис. грн.

Фінансовий внесок громади - 200,000 тис. грн.

 

 

Колядки люблять усі, особливо коли їх співають діти. 18 січня 2018 року наші дітки разом з дорослими ходили колядувати в гостину різних організацій ходили колядувати, бажаючи господарям щастя та успіхів на новий рік. Завітали в Добротвірську селищну раду, в Агенцію місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району, в Добротвірське комунальне підприємство «Підприємство по обслуговуванню житла», в Добротвірську міську лікарню. Щиро вдячні усім організаціям за теплий прийом та щедру коляду. ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Новорічна казка в нашому садку

 ДИВИТИСЯ ДАЛІ 

 

Добрі справи святого Миколая

Святий Миколай-чудотворець, доброчинець, чарівник. У ніч на 19 грудня, він розносить дарунки дітям, вітає з зимою, благословляє на добрі вчинки. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми побажаннями і вкидають їх у поштову скриньку або кладуть за вікно та моляться до нього, просячи передусім здоров’я собі та батькам.Читати далі

  

Надто багато справ у Чудотворця, тому виконати приємну місію вручення для малечі подарунків взяла на себе, як і кожного року, компанія ДТЕК та колектив Агенції місцевого економічного розвитку.

Перевтілившись в помічників Святого Миколая на свято завітали представники компанії ДТЕК – менеджери Петро Іванович Куриляк, Степан Степанович Войчук та радник дирекції з регіональної політики ДТЕК – енерго Віталій Олександрович Шевченко, які вручили особисто кожній дитині солодкий подарунок. Гості привітали дітей зі святом, побажали їм бути чемними, робити добро, не ображати нікого, не сваритися. Задоволенні і щасливі малюки попрощалися з гостями та запросили їх у гості на наступний рік.

У чарівну грудневу ніч, усі ми маємо можливість бути доброчинцями задля власної втіхи і Божої ласки, кожен з нас може зробити щасливими діток. Дарувати любов один одному – це благо, що дав нам Господь, а навчив це робити Святий Миколай. 

  

Фізичне виховання

Фізичне виховання дітей дошкільного віку має надзвичайно важливе значення. Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Читати далі

Фізичне виховання в ДНЗ проводиться шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.

   

    

 

 

Співпраця з родинами вихованців

 

17.11.17. в Добротвірському ЗДО №2 "Джерельце" пройшов День відкритих дверей в старшій групі №1 "Веселка". Всі бажаючі мали змогу відвідати садочок, щоб долучити батьків до співпраці з колективом дошкільного закладу; підвищити увагу до потреб своєї дитини, формувати педагогічну свідомість батьків; впроваджувати гуманно-особистісний підхід до дитини ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

 

 

 

Тиждень безпеки життєдіяльності дитини

З  06 по 10 листопада 2017 року у закладі проходив Тиждень безпеки життєдіяльності дитини   під час якого були визначені такі тематичні дні як: «Здоров’я дитини», «Безпека дитини в дома», «Безпека дитини в природі», «Безпека дитини на вулиці», «Безпека дитини в соціумі».  ЧИТАТИ ДАЛІ

Перелічені вище теми роботи полягають у створені безпечних умов середовища для життєдіяльності дітей; стимулюванні в них умінь передбачити наслідки власних учинків; виробленні в дітей навичок практичних дій під час виникнення надзвичайних ситуацій. Адже, починаючи з дошкільного віку, необхідно навчати дітей свідомо ставитися до свого здоров’я, питань особистої безпеки та безпеки оточуючих.                                                 

 

ДИВИТИСЯ ДАЛІ

 

 

 

День дошкільника – це ще одна нагода

сказати добрі, гарні слова на адресу тих,

хто віддає свою любов і серце малюкам,

розвиває в них найкращі риси, виховує й

навчає життєвої мудрості.

Ідея цього свята – допомогти суспільству

звернути більше уваги на дитячий садочок

і на дошкільне дитинство в цілому. 

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

     

 

ДИВИТИСЯ ДАЛІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННА РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

(правила реєстрації, помилки, запитання, відповіді, пояснення)

Шановні батьки! Незабаром розпочнеться набір дітей в дошкільні заклади. Тому кілька пояснень та відповідей, щоб попередити запитання, непорозуміння, помилки, часто безпідставні звинувачення тощо. ЧИТАТИ ДАЛІ

Першочергово: щоб записати дитину в ДНЗ, потрібно обов’язково пройти онлайн-реєстрацію, тобто стати в чергу, зареєструвавшись для цього через мережу Інтернет на сайті за адресою http://sadok.loda.gov.ua/  ВАЖЛИВО (!) не зареєстровані в системі діти, не зможуть потрапити в дитсадки. Прийом дітей в дитсадки виключно через електронну реєстрацію. Батьки обов’язково повинні самостійно зареєструватися на сайті, тому що, Адміністратор сайту (людина, яка відповідає за реєстрацію в закладі), не може реєструвати дітей зі своєї сторінки. Перед реєстрацією батьки повинні ОБОВ’ЯЗКОВО ознайомитися з Положенням про реєстрацію та Правилами реєстрації, щоб не допуститися помилок надалі.

Тепер інформація для тих батьків, які вже зареєстровані і відповіді на виникаючі запитання.

-          Чому я при реєстрації була під одним номером, а зараз просунулася заявка вниз?

Справа  в тому, що при реєстрації, заявка спочатку мала порядковий номер згідно дати реєстрації, але заявки формуються наступним чином: діти пільговики-пріоритет-дата реєстрації. Що це означає? Першочергово приймаються заявки дітей, які мають пільги, а саме 30% (тобто 4-ро дітей-пільговиків в групу раннього віку (ясельну) або 6-ро в групи дошкільного віку, за наявності підтверджуючих документів). Хто має право на пільги, прописано в Положенні про реєстрацію (на сайті http://sadok.loda.gov.ua/Files/rules.pdf, на інформаційних стендах дитсадка або на офіційному сайті закладу). Отож: спочатку приймаються діти з пільгами, далі йдуть заявки першого пріоритету згідно дати реєстрації, далі другого пріоритету, третього тощо. Що означає пріоритет? Батьки в новій реєстрації мають право подати заявки одразу в п’ять садочків, розставивши їх за пріоритетом. Відповідно перший пріоритет має садочок, в який батьки хочуть потрапити першочергово, п’ятий – батьки хочуть в цей заклад, якщо не буде місця в інших чотирьох. То чому просуваються заявки вниз? ВАЖЛИВО! Заявки меншого пріоритету просувають вниз заявки більшого пріоритету, не залежно від дати реєстрації, тобто: заявка першого пріоритету встане перед заявкою другого … п’ятого пріоритетів, навіть якщо вона подана пізніше.

-          Чи може адміністратор сайту самовільно змінити в моїй заявці пріоритет чи дату реєстрації?

Адміністратор сайту не може редагувати дані дітей! Електронна реєстрація створена саме для того, щоб запобігти будь-якому впливу сторонніх осіб на черговість прийняття дітей. Адміністратор може: створювати нову групу, відкривати реєстрацію нової групи, надавати заявкам статус «ПІДТВЕРДЖЕНО» або «ЗАРАХОВАНО». Все! Ніяких маніпуляцій з заявками Адміністратор не може проводити, бо система не дає такого дозволу. Самовільно дані також не змінюються, тобто, те що проставили батьки під час реєстрації, те система і показує. Адміністратор формує списки прийняття дітей з тих заявок, які сформувала система реєстрації. Тобто: для завідувача є готовий список, який сформувала система бази даних, відповідно до поданих батьками заявок. Керівник дитсадка самостійно списки не формує.

-          Чи можу я редагувати дані які внесені?

Батьки мають право редагувати прізвище, ім’я, по батькові дитини, номер телефону чи адресу. Змінити пріоритет, місце в черзі, серію/номер свідоцтва про народження, порядковий номер заявки чи рік народження дитини не можна (Адміністратор також цього не може зробити).

-          Яка відповідальність за подані недостовірні дані? Що означає статус заявки  «ВІДХИЛЕНО»?

Згідно п. п. 2.6., 2.10. Положення про реєстрацію, батьки несуть персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті, у разі зазначення недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які керівник виявив під час подачі документів дитини до зарахування, заявка ВІДХИЛЯЄТЬСЯ і виключається з черги. ВАЖЛИВО! Заявки дітей, зареєстрованих в групи не свого віку народження вважаються також недійсними, тому їм теж ставиться статус «ВІДХИЛЕНО». Тому потрібно під час реєстрації ОБОВ’ЯЗКОВО записувати дітей у свою вікову групу. Наприклад: в групу для дітей 2014 року народження, приймаються діти, народжені 2013 року від 01 вересня до 31 грудня  та діти 2014 року від 01 січня до 31 серпня.

-          Що буде з заявкою, якщо проставлена наявність пільги, а документів, що підтверджують право на пільговий (позачерговий) прийом дитини немає?

Якщо під час реєстрації поставили наявність пільг, а їх насправді немає, дитина приймається на загальних умовах (пріоритет-дата реєстрації).

-          Скільки дітей буде прийнято в групу? Що буде з заявками дітей, які не потрапили в ДНЗ цьогоріч?

Норма дітей в групу раннього віку 15, в інші групи 20 дітей. Проте в дошкільні групи (не ясельні) приймається та кількість дітей, яку може вмістити група (24-27 дітей).

Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ у попередньому році, забезпечуватимуться в наступному році відповідно до черги, але при наявності вільних місць

-          Коли буде розпочато прийом дітей?

Зарахування до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року. При укомплектуванні груп зараховуються заявки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 2 роки (ясельна група), 3 роки молодша група, 4 роки – середня тощо.

-          Коли подавати документи?

У разі встановлення статусу «ПІДТВЕРДЖЕНО» в період комплектації груп на новий навчальний рік заявник має підтвердити бажання вступу дитини до ДНЗ протягом 10 робочих днів та подати керівнику ДНЗ підтверджуючі документи. Керівник ДНЗ здійснює прийом документів для зарахування дитини лише за наявності статусу «ПІДТВЕРДЖЕНО». Тобто документи потрібно приносити лише тоді, коли статус заявки змінився на «ПІДТВЕРДЖЕНО», раніше документи не приймаються. Заявники (батьки) самостійно стежать за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет

-          Що буде з заявкою, якщо ми хочемо віддати дитину в садок не в ясельну групу з 2-ох років, а на наступний рік з 3-ьох років?

У разі зміни протягом року статусу на «ПІДТВЕРДЖЕНО» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися від запропонованого місця на підставі письмової заяви. Заявка автоматично переноситься у чергу відповідної вікової групи за датою реєстрації. Тобто, якщо статус заявки змінився на «ПІДТВЕРДЖЕНО», а Ви не маєте наміру ще давати дитину в садок, Вам необхідно обов’язково прийти написати заяву, щоб Ваша заявка залишилася в черзі.

-          Що буде з заявкою, якщо не з’явитися з документами, для підтвердження?

Якщо заявник не підтвердив статусу протягом 10 робочих днів, заява-анкета відхиляється Адміністратором.

-          Чи має право Адміністратор прийняти дитину поза списку, сформованого системою?

Ні в якому разу Адміністратор чи керівник ДНЗ не може прийняти дитину в дитсадок поза чергою, що сформована системою реєстрації, згідно бази даних.

-          Чи може Адміністратор безпричинно видалити заявку, чи поставити їй статус «ВІДХИЛЕНО»?

Ні не може, Адміністратор несе персональну відповідальність за дії, які суперечать вимогам Положення про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку у дошкільні навчальні заклади Львівської області.

 

УВАГА!!!

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ЧИТАТИ ДАЛІ

1. Загальні положення

1.1. Загальна електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), які є у комунальній власності, здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти;

- спрощення порядку оформлення і зарахування дітей до ДНЗ області;

- забезпечення рівних умов для повної реалізації  здібностей, таланту та всебічного розвитку кожної дитини;

- забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, які є у комунальній власності;

- запровадження єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ області.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

загальний електронний реєстр дітей дошкільного віку до ДНЗ (далі - Реєстр) – єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки інформації про ДНЗ та персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування,  та зарахованих у ДНЗ, що забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;

- словник – частина Реєстру, інформація про ДНЗ;

- власник Реєстру – департамент освіти і науки облдержадміністрації;

- реєстратор – визначена власником Реєстру уповноважена особа, яка здійснює внесення інформації до Словника, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

- заявник – батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки;

- керівник ДНЗ –  уповноважена особа, що здійснює відмітку про подання документів автоматично рекомендованих дітей  до ДНЗ.

1.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, зокрема через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах, а за відсутності вільних місць – до інформації про чергу для зарахування у відповідний дошкільний навчальний заклад.

1.4. Положення діє на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

2. Порядок внесення відомостей про дітей до Реєстру:

2.1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини керівником дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація:

а) про дитину:

- назва дошкільного навчального закладу, який має відвідувати дитина;

- пільгова категорія (за наявності);

- про необхідність відвідування групи спеціального призначення, спеціального дошкільного навчального закладу;

- прізвище, ім'я, по батькові;

- дата народження;

- серія та номер свідоцтва про народження;

- адреса реєстрації місця проживання;

- бажаний рік вступу в ДНЗ;

б) про батьків:

- прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);

- контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса (е-mаіl)).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, на сайті електронної черги за адресою: http://sadok.loda.gov.ua/. На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. За наявності  пільг, зазначених у п. 3.8. цього Положення, заявник сканує документи, що підтверджують пільги. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети автоматично встановлюється статус «Розглядається» та присвоюється порядковий номер. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини.

2.4. Записатися на чергу до Реєстру можна не більше ніж у 5 дошкільних навчальних закладів.

2.5. За необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків) заявник зобов'язаний внести їх самостійно у персональному кабінеті на сайті http://sadok.loda.gov.ua/. Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені упродовж усього періоду перебування дитини в Реєстрі.

2.6. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.

2.7. Зарахування до вікових груп здійснюється станом на  01 вересня поточного року.

При цьому слід враховувати що навчальний рік у ДНЗ починається з 01 вересня і триває до 31 серпня. При укомплектуванні груп раннього віку (2-3 роки) зараховуються заявки дітей, яким станом на 1 вересня виповнилося 2 роки.

2.8. Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.

2.9. Вилучення відомостей про дітей з черги здійснюється  при зарахуванні дитини до ДНЗ, заява вилучається автоматично та зберігається у базі даних адміністраторів.

2.10. Відхилення заявки здійснюється у разі зазначення недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які  керівник виявив під час подачі документів дитини до зарахування.

 3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу:

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником ДНЗ з 01 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних.

За наявності вільних місць у ДНЗ прийом дітей може здійснюватись керівником упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих  електронною базою даних, у порядку черговості.

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет.

3.3. У разі встановлення статусу «Підтверджено» в період комплектації груп на новий навчальний рік (червень-серпень) заявник має підтвердити бажання вступу дитини до ДНЗ протягом 10 робочих днів та подати керівнику ДНЗ підтверджуючі документи. Керівник ДНЗ здійснює прийом документів для зарахування дитини лише за наявності статусу «Підтверджено».

3.4. При вступі дитини до ДНЗ необхідно додати документи, передбачені п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 № 305 (зі змінами):

- свідоцтво про народження дитини;

- медичну картку про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о) з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- для пільгової категорії – документ, що підтверджує пільги відповідно до п. 3.10. цього Положення.

3.5. Якщо заявник не підтвердив статусу протягом періоду, зазначеного у п. 3.3, заява-анкета відхиляється адміністратором.

3.6. Прийом дітей до ДНЗ (або груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року №  305 (зі змінами), за наявності:

- висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

- територіального лікувально - профілактичного  закладу чи тубдиспансеру;

- скерування  управління (відділу) освіти;

- пакету документів, передбачених п. 3.4. цього Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної електронної реєстрації.

3.7. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого ДНЗ, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ДНЗ.

3.8. Першочергово у ДНЗ зараховуються до 30% діти таких пільгових категорій:

- діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- діти батьків-інвалідів І групи, зокрема діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- діти військовослужбовців, працівників прокуратури, суддів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

- діти учасників АТО;

- діти працівників  відповідного дошкільного навчального закладу;

- тубконтактні діти та діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ (зараховуються у санаторні ДНЗ).

3.9. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ у попередньому році, забезпечуватимуться  в наступному році відповідно до черги при наявності вільних місць.

3.10. У разі зміни протягом року статусу на «Підтверджено» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися від запропонованого місця на підставі письмової заяви. Заявка переноситься адміністратором у чергу відповідної вікової групи за датою реєстрації.

3.11. Зараховуючи дитину, керівник ДНЗ вносить у реєстр інформацію про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги в усіх інших закладах.

3.12. Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1  вересня подається керівником ДНЗ на вимогу департаменту освіти і науки облдержадміністрації та відповідних органів управління освітою районів і міст обласного значення та ОТГ.

 4. Забезпечення доступу до Реєстру:

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише власник Реєстру та реєстратори, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2. Публічний доступ до Реєстру здійснюється через веб-сайт  http://sadok.loda.gov.ua/  та містить таку інформацію:

- дата та час реєстрації;

- прізвище, ім'я, по батькові дитини;

- вибір пріоритетного одного дошкільного навчального закладу (4 інших);

- наявність пільг на зарахування у ДНЗ;

- вікова група.

5. Прикінцеві положення.

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://sadok.loda.gov.ua/ відбувається на безоплатній основі.

 

 

День батька (День тата) в Добротвірському ДНЗ 2 «Джерельце»

Свято батька, як і День матері, відзначається зараз у багатьох країнах сучасного світу. Дата його святкування на міжнародному рівні, за даними проекту WebPlus.info, в країнах, де особливо шануються сімейні цінності, закріпилася в третю неділю червня. ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Сьогодні (19.06.2017) малюки середніх груп запросили у гості своїх татусів, щоб разом весело провести свято Татусів. Для татусів була приготовлена розважально-святкова програма із віршиками дітей, піснями, танцями, а також проводилися спільні конкурси дітей із татусями. Всі отримали максимум задоволення діти, татусі, мами, і всі присутні. У цей День, як і в кожен інший, ми приєднуємося до привітань і поздоровлень, що лунають на адресу наших батьків!

Такий родинний захід дуже корисний як для дітей, так і для дорослих, адже приклад дорослих є провідним засобом у розвитку всебічно розвиненої комунікативної особистості. А щоб подавати дитині позитивний приклад, потрібно самому самовдосконалюватись і розвиватись.

З Днем батька Вас, дорогі наші тати!!!

 

       

   

 

 

Дорогі наші випускники, щиро бажаємо вам тільки найкращого. Нехай попереду на вас чекають лише радісні моменти і, наповнені цікавими подіями, дні. Бажаємо вам, щоб ваші батьки і рідні пишалися вами, а вам згадувати ці безтурботні дитячі дні, проведені в дитячому садку, з радісною ностальгією. ЧИТАТИ ДАЛІ

Не забувайте про нас, не оминайте поріг рідного дитсадка. Адже ким би ви не стали в майбутньому – кожен із вас свій перший крок до самостійного життя зробив саме з порогу дитячого садка.

СТАРША ГРУПА №1 «МЕТЕЛИК»

 

 

 

СТАРША ГРУПА №2 «ВІНОЧОК»

 

 

 

 

 

Нехай Господь благословляє всіх вас у цей відповідальний час!    В добру світлу путь, діти, щасливої і легкої дороги!

 

 

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – «International Day for Protection of Children» прекрасне свято радості та надіїЧИТАТИ ДАЛІ

Адже саме в дітях продовження роду людського й здійснення мрій і сподівань на краще. Бо їм випала доля жити у час суттєвих змін, перед ними відкриваються нові можливості та перспективи. І вже завтра саме ці діти будуть творити новий світ, нову європейську державу Україну, примножувати славу свого рідного краю. 

Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього. Щодо святкування, не став винятком і Добротвірський ДНЗ №2 «Джерельце». Малюків чекав святковий концерт, дитяча дискотека, були організовані цікаві та веселі конкурси. Розважали діток тітонька Шапокляк та клоун Смайлик.

 

        

 

 

 

 

З метою утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» відбувся Звіт керівника перед колективом та громадськістю про діяльність закладу в 2016/2017 навчальному році.  ЧИТАТИ ДАЛІ

Присутніми були  47  делегатів: представники органів місцевого самоврядування: Теслюк М.Г. – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, головний бухгалтер селищної ради смт. Добротвір; Жуковська М.Й. – член комісії з питань бюджету, соціальної політики, праці та земельних відносин, керівник проектів та програм у Агенції місцевого економічного розвитку Кам’янка-Бузького району; колектив Добротвірського ДНЗ №2 – 29 чоловік; батьки вихованців Добротвірського ДНЗ №2 – 16 чоловік. За результатами таємного голосування роботу Добротвірського ДНЗ №2 та роботу завідувача ДНЗ, зокрема, в 2016/2017 навчальному році  визначено ЗАДОВІЛЬНОЮ.

 

 

 

 

 

 

Давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочка аби створити для дітей комфортні умови перебування тут, щоб забезпечити їм щасливе майбутнє. Бо ми подбаємо про них сьогодні, а вони подбають про нас завтра.

 

18.05.2017 в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» пройшов День вишиванки. Цей день не має ніякого політичного підґрунтя, свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Популярність і мода на вишиванки пояснюється її красою і символічністю, а свято вишиванки передає національну єдність і дух патріотизму. Адже все таки вишиванка – є генетичним кодом нації. У цей день просто одягни вишиванку, де б ти не був, і щоб не робив. ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

 

 

 

 

Тиждень безпеки дитини в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце»

З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільниками щодо особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, в ДНЗ №2 «Джерельце» смт. Добротвір з 24.04.2017 по 28.04.2017 р. був проведений «Тиждень безпеки дитини».    Роботу проводили з залученням дітей до різних форм роботи: спостереження, бесіди, обговорення ситуацій, ігри-тренінги, ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри, дослідницька та практична діяльність. Заходи, які були проведені протягом тижня, дали змогу дітям, батькам та педагогам одержати достатньо знань щодо дбайливого відношення до здоров’я свого та оточуючих людей. ЧИТАТИ ДАЛІ

             

            

Фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров’я»

«Бути здоровим – це модно» під таким гаслом проходив День здоров’я в нашому дошкільному закладі «Джерельце». З нагоди Всесвітнього дня здоров’я 25.04.2017 року було проведено ранкову гімнастику за участю дітей, педагогів та батьків вихованців.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

        

 

«ВЕЛИКОДНІЙ  ПЕРЕДЗВІН»

Щорічно відповідно до запланованих заходів щодо підготовки та проведення виставки до Великодніх свят, з метою популяризації та збереження народних традицій, всебічного розвитку дітей, педагоги, батьки та діти садочку «Джерельце» підготували багато яскравих, цікавих та змістовних композицій.   Як завжди вражала винахідливість та творчість дітей та дорослих.

       ЧИТАТИ ДАЛІ

                     Група «Сонечко»                 Група «Калинка»

  

        Група «Ангелятко»

  

             Група «Веселка»                      Група «Дзвіночок»

  

     Група «Метелик»

  

   Група «Віночок»

 

 

ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ І РІВНЯ

ДОБРОТВІРСЬКИХ ДНЗ

28.03.2017 на базі Добротвірського ДНЗ №2 відбулося засідання атестаційної комісії І рівня педагогічних працівників Добротвірських ДНЗ №1, №2.  ЧИТАТИ ДАЛІ

Атестація педагогічних працівників пройшла відповідно нормативних документів щодо атестації та плану заходів закладу з її проведення. Кожен педагог презентував свій досвід, проблему над якою працює за допомогою мультимедійної презентації, творчо узагальнивши свої досягнення в міжатестаційний період:

 

- «Правове виховання дітей дошкільного віку» – вихователь Добротвірського ДНЗ №1 Берест Н.І.                               

- «Роль сенсорного виховання у логіко-математичному розвитку дітей раннього віку» – вихователь Добротвірського ДНЗ №1 Сенюк І.Б.   

- «Духовне життя дитини» – вихователь Добротвірського ДНЗ №2 Турак Л.М.

- «Музично-творче виховання дітей на основі системи Карла Орфа» – музичний керівник Добротвірського ДНЗ №2 Гарасевич Г.Й.

 

Атестаційною комісією на відповідність займаній посаді було атестовано 4 педагогічних працівника, яким підтверджено раніше встановлені тарифікаційні розряди; порушено клопотання перед АК ІІ рівня відділу освіти Кам’янка-Бузької РДА про присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист». Рішення прийняті виважено і об’єктивно.

ШЕВЧЕНКОВИЙ БЕРЕЗЕНЬ

Березень в Україні часто називають Шевченковим. Щороку Великий Кобзар приходить до нас неповторним. Він – невмируща слава українського народу. Поезія  Тараса  Шевченка оновлює наші серця, вчить бути милосердними і любити Україну

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Нещодавно в Добротвірському дошкільному закладі  №2 "Джерельце" відбулось святкування 203 річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка за участю дітей старшої групи №2 «Віночок». Велика духовна сила шевченківських творів є невичерпаним джерелом у вихованні нових національно свідомих поколінь української молоді починаючи ще з дошкільних років.

З чудовою поезією та творчістю  Кобзаря вихованців дошкільного навчального закладу знайомили   вихователь Фік Н.В. та музичний керівник Андрєєва В.В. Відбулося знайомство, з дитинством та дорослим життям великого українського поета, геніальним митцем-новатором, найвидатнішим майстром живопису та графіки минулих століть.

Діти у яскравих барвистих вишиванках декламували вірші за  творами видатного українського поета-митця співали пісні на його вірші, танцювали таночки. https://youtu.be/A9NCw2FL6m

 

ВОНА Є, ЧАРІВНОЮ ТА КРАЇНА, ДЕ У ЦЕНТРІ ВСЕСВІТУ –  ДИТИНА!

16 березня 2017р на базі Добротвірського дошкільного навчального закладу №2 «Джерельце» відбулося методичне об’єднання музичних керівників району на тему «Сучасні заняття як засіб розвитку особистості в дошкільному закладі»

Метою методичного об’єднання було підвищити професійну компетентність музичних керівників активізації творчого пошуку та впровадження інноваційних технологій у роботу сучасного дошкільного закладу. ЧИТАТИ ДАЛІ

У теоретичній частині методичного об’єднання методист дошкільної освіти відділу освіти Магеровська Н.Ф. звернула увагу на педагогічні умови музично-естетичного розвитку дошкільників під час організації роботи з обдарованими дітьми, обговорила з учасниками методоб’єднання питання реалізації завдань музичного виховання та музичного репертуару

Методист дошкільного закладу Давидович З.М. виступила з мультимедійною презентацією «Сучасні підходи до музичної діяльності дітей в ДНЗ: міжнародна виховна система «Self-Esteem»», де висвітлила питання сучасного підходу до виховання дітей з використанням ІКТ.

Практичний блок включав перегляд музичного заняття з дітьми молодшої  групи «Весняний настрій» (музичний керівник Гарасевич Г.Й., вихователь Шелег А.В.), на якому було розкрито шляхи використання системи Карла Орфа у музично-творчому вихованні дітей.

Продовженням семінару був круглий стіл, під час якого музичний керівник Гарасевич Г.Й. поділилася досвідом роботи на тему «Музично-творче виховання дітей на основі системи Карла Орфа» у формі мультимедійної презентації.

          

 

 

Добротвірський  ДНЗ №2  продовжив фестиваль-флешмоб «Україна колядує», розпочатий Кам’янка-Бузькими ДНЗ.

https://youtu.be/KgmKYlovNGs

НОВОРІЧНА  КАЗКА

Феєрія новоріччя, святість різдвяного вечора - для кожного з нас один з найяскравіших, найтепліших спогадів дитинства. Осяяні чарівним світлом незабутніх дитячих вражень, вони й сьогодні підносять нас над плином повсякденності, повертаючи в чудовий світ, де панують незрівнянні аромати ялинки й мандаринів, таємничо шарудять обгортки від цукерок і солодко щемить у грудях від очікування сюрпризів. Новий рік – час подарунків, сюрпризів, загальних веселощів, коли довкола панує добра магія і казка. ЧИТАТИ ДАЛІ

Діти нетерпляче очікують на свято і зустрічають його з надзвичайним захопленням «Ялинка чарівниця» та «Новий рік вже ступає на поріг».Увесь грудень дітки жили у веселому передчутті та радісному очікуванні новорічних свят.Колектив ДНЗ разом з музичними керівниками Гарасевич Галиною Йосипівною та Андрєєвою Валентиною Василівною створили вихованцям справжнє велике свято з танцями, піснями, хороводами, іграми. 

До малят дошкільного закладу завітав Морозенко, Новий рік, Ялинка, Зимонька з різними новорічними персонажами, серед яких були: Колядники, Зайчики, Сніговики, Сніжинки, Білосніжка, Фея та багато інших. Маленькі артисти виявили неабиякі таланти: співали, танцювали, розказували вірші, а також виконували ролі усіх казкових героїв.
Подарунки, про які потурбувався селищний голова смт Добротвір Ніколаєв Роман Ігорович за сприянням профспілкового комітету Добротвірської ДТЕК ТЕС, в кінці свята від Зимоньки отримав кожний малюк!
Яскраві костюми, цікава музика, гарні танці, ще й новорічна ялинка - буде що згадати!

                             

 

СПАЛАХНУЛА СВІЧЕЧКА

Чарівниця - зима завітала до нашого краю. Все навкруги стало світлим та білосніжним. Озирнувшись навколо розумієш, що світ став схожим на казку. Все, ніби завмерло, в очікуванні дива, а диво, як відомо, приходить до того, хто його чекає.  ЧИТАТИ ДАЛІ

Коридори, групові кімнати та музичний зал дошкільного закладу святково прикрашені, все навколо в очікуванні казки та дива .

Вже традиційно у ці святкові зимові дні у садочку проходить виставка до зимових свят «Спалахнула свічечка». Вироби до виставки готували педагоги закладу та батьки разом з дітьми, втілюючи свої задуми у новорічних композиціях. Кожна робота неповторна та особлива, адже автор завжди залишає в ній частинку своєї душі, свою мрію, своє бачення новорічної, Різдвяної казки.

 

Радіє небо, ангели летять..

Коли діти приходять на світ, в небесах посміхаються зорі...

Загорілися вогники мрій!

В свічках, в молитвах і зірках

З наближенням Різдва чекаєм дива...

 

Коли замерзла річка і став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку на землю Миколай.

Від хати і до хати снігами через лід

Спішить, спішить завзято старенький сивий дід.

Він в шапці-невидимці, у теплім кожушку.

Приніс усім гостинці у чарівному мішку.

ЧИТАТИ ДАЛІ

В Україні  День Святого Миколая здавна був улюбленим святом дітей та дорослих. Ще задовго до свята дорослі розповідали дітям про Святого Миколая, нагадували їм, щоб вони  повинні бути чемними, розумними і слухняними, що Святий Миколай слухняним дітям дарує подарунки, а неслухняним – різки.

Звичай обдаровувати дітей в цей день характерний майже для всіх християнських народів.

Діти з нетерпінням чекали приходу Святого Миколая. Це свято заставляє задуматися малюків над своєю поведінкою і являється чудовим життєвим стимулом.

Нарешті під чарівні дзвоники Ангела завітав і сам Миколай. Скільки було радощів! Діти з повагою і довірою розповідали йому про своє життя в садочку, про свої добрі діла, поведінку.

Не обійшлося без Чортика Антипка, який приніс дітям в подарунок різки. Але переконавшись, що майже всі дітки слухняні і чемні, розчарований Чортик пішов в інший садочок.

       

        

Наприкінці дійства всі вихованці отримали довго очікувані подарунки від Святого Миколая.

Миколай пообіцяв і надалі оберігати всіх добрих і чемних дітей, потиснув руку кожному малюку і під звуки чарівних дзвоників в супроводі Ангела залишив садок.

Дуже багато свят дарує нам білосніжна зима. Попереду ще веселий Новий рік, світле свято Різдва, Стрітення. І тому, здрастуй, Зимонько-Зима, ласкаво просимо!

 

Гендерне виховання дошкільнят

Методичне об’єднання для керівників ДНЗ, вихователів-методистів (за посадою), заступників директорів НВК (дошкільні підрозділи)

30.11.2016 року на базі Добротвірського ДНЗ №2 «Джерельце Добротвірської селищної ради (комбінованого типу)» відбулося методичне об’єднання  для керівників ДНЗ, вихователів-методистів (за посадою), заступників директорів НВК (дошкільні підрозділи) на тему: «Гендерне виховання в дошкільному закладі».

ЧИТАТИ ДАЛІ

У презентаційному блоці вихователь-методист Давидович З.М. доповіла присутнім про сучасний погляд на гендерне виховання дошкільнят, про нові підходи до управління та організації навчально – виховного процесу. Виступила з презентацією: «Гендерне виховання сучасний погляд на виховання», під час якої були висвітлені питання застосування гендерного підходу під час організації основних видів діяльності дошкільника.

У практичному блоці учасники переглянули фізкультурно-музичну розвагу дітей середньої групи «Як козаки Веселинок визволяли» (фізичний розвиток, музичне виховання, гендерне виховання, патріотичне виховання)  (вихователь – Турак Л.М., музичний керівник Гарасевич Г.Й.). Учасникам поринули у світ казки, де були веселі діти, Баба Ягуся, Фея. Діти вправно виконували фізичні завдання від лісових звірів, разом з ними танцювали танець "Веселих каченят", "Мішка Бер" з м’ячиками, за які отримували смішинки від звірят, які напередодні вкрала Баба Яга у дітей, та порозкидала їх по лісу. Кожна казка закінчується добром, миром, злагодою.  Ознакою примирення Баби Ягусі були подарунки для дітей "Мішечки здоров’я",  які дарують посмішку, гарний настрій, та цілющі властивості.

В рамках заходу керівники ДНЗ стали активними учасниками диспуту на тему «Виховання гендерної культури особистості в демократичній державі»  Мали змогу активно обговорити питання, що на сьогоднішній день є досить актуальним – це рівноправність чоловіків і жінок у суспільстві, а також у побуті, під час працевлаштування, у політичній сфері діяльності тощо. Ця тема нікого не залишила байдужим, бажаючі висловлювали свою думку, позицію щодо відношення до цього питання.

              

ЧИТАТИ ДАЛІ

Ходить осінь по садах
Ходить усміхається
Ніби в казці швидко так
Кольори міняються

З давніх-давен відзначається свято золотої осені. Багаті дари полів та садів засипано у комори. Справді щедрою є осіння пора. Та у трудівників ще багато справ – вони готують поля, сади і городи до нових врожаїв. Осінь дарує нам різні фарби, безліч овочів і фруктів, а також досить мінливий настрій, який найбільш проявляється в дитячому віці. Саме тому так важливо, щоб вихователі в дитячому садку створили емоційно – позитивний настрій, познайомили дошкільнят з рідною природою, навчили змальовувати всі фарби осінньої краси.

Таке свято проходить в по-осінньому прибраному залі: на столах, застелених вишитими рушниками, плетені кошики з овочами та фруктами, вази з осінніми квітами…

Діти одягнені у оригінальні костюми, які відповідають їхнім ролям.
Море радості відчувалось в очах малюків, коли Осінь пригощала їх фруктами та пиріжками.
Батьки висловили подяку завідуючій та вихователям за цікаво і корисно проведений з дітьми час та побажали здійснення всіх мрій і втілення в життя всіх творчих ідей, щоб кожен новий день дарував посмішку та гарний настрій.

 

                    

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Шановні батьки, прийом дітей до дошкільного навчального закладу можливий лише за попередньої реєстрації Вашої дитини на сайті

  http://sadok.loda.gov.ua/

Відкрита реєстрація для дітей 2015 року народження, народжених до 01.09.2015 року, та для дітей 2014 року народження, народжених після 01.09.2014 року. Для реєстрації Вам потрібно перейти СЮДИ:

http://sadok.loda.gov.ua/

!!!ВАЖЛИВО!!!

Перед реєстрацією  неодмінно ознайомтеся з інструкцією користувача (знаходиться в меню нового сайту вверху зліва). Якщо Ви правильно здійснили реєстрацію – дитина одразу з’явиться в списку дітей для зарахування.

Для успішної реєстрації Вашої дитини в електронній черзі при заповненні форми заявки, Вам необхідно вказати достовірну інформацію.

Обов'язково вказуйте пріоритет закладу, в який поступатиме дитина (1- ви бажаєте, щоб дитина в заклад поступила першочергово; 2 - ви бажаєте поступити в заклад  якщо не попадаєте в заклад 1-го пріоритету)

Також, у разі виникнення запитань при реєстрації, Ви можете звернутися за консультацією за адресою: sadok.loda@gmail.com

ОБОВ’ЯЗКОВО зверніть увагу на вікову групу, в яку реєструватимете дитину – заявка буде вважатися дійсною лише якщо Ви зареєструвалися в групу, що відповідає віку Вашої дитини.

Сонечко' ясельна група №1 – це група для дітей 2014 року народження, народжених до 01.09.2014 та 2013 року народження, народжених після 01.09.2013

Група для дітей 2015 року народження група для дітей 2015 року народження, народжених до 01.09.2015 та для дітей 2014 року народження, народжених після 01.09.2014

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННУ РЕЄСТРАЦІЮ ДІТЕЙ В ДНЗ

 

               Додаток до наказу

               департаменту освіти і науки Львівської ОДА

                      від 12 жовтня 2016 року №08-01/468

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку у дошкільні навчальні заклади Львівської області

1.      Загальні положення

1.1.    Загальна електронна реєстрація дітей дошкільного віку (далі - Дітей) до дошкільних начальних закладів (далі - ДНЗ), які є у комунальній власності, здійснюється з метою:

·         {C}забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти;

·         {C}спрощення порядку оформлення і зарахування дітей до ДНЗ області;

·         {C}забезпечення рівних умов для повної реалізації здібностей, таланту та всебічного розвитку кожної дитини;

·         {C}забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, які є у комунальній власності;

·         {C}запровадження єдиного підходу до прийому дітей у ДНЗ області.

1.2.    У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

·         {C} загальний електронний реєстр дітей дошкільного віку до ДНЗ (далі - Реєстр) - єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки інформації про ДНЗ та персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування та зарахованих у ДНЗ, що забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;

·         {C} словник - частина Реєстру, інформація про ДНЗ;

·         {C} власник Реєстру - департамент освіти і науки Львівської ОДА;

·         {C} реєстратор - визначена власником Реєстру уповноважена особа, яка здійснює внесення інформації до Словника, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

·         {C} заявник - батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки;

·         {C} керівник ДНЗ - уповноважена особа, що здійснює відмітку про подання документів автоматично рекомендованих дітей до ДНЗ, а також підтверджує право

·         {C}дитини на пільгу за сканованою копією відповідного документа, що зберігається в системі.

1.3.    Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, зокрема через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах, а за відсутності вільних місць - до інформації про чергу для зарахування у відповідний дошкільний навчальний заклад.

1.4.    Положення діє на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про адміністративні послуги», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

2.      Порядок внесення відомостей про дітей до Реєстру:

2.1.   Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини керівником дошкільного навчального закладу.

2.2.    Внесенню до Реєстру підлягає така інформація:

а) про дитину:

·         {C}назва дошкільного навчального закладу, який має відвідувати дитина;

·         {C}інформація про пільгову категорію (за наявності);

·         {C}про необхідність відвідування групи спеціального призначення,       спеціального

·         {C}дошкільного навчального закладу

·         {C}прізвище, ім'я, по батькові; дата народження;

·         {C}серія та номер свідоцтва про народження;

·         {C}адреса реєстрації місця проживання;

·         {C}бажаний рік вступу в ДНЗ;

б) про батьків:

·         {C}прізвище, ім'я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);

·         {C}контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса (е-mаі1)).

2.3.    Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється батьками або особами, які їх замінюють, на сайті електронної черги за адресою: http://sadok.loda.gov.ua/. На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. За наявності пільг, зазначених у п. 3.12. цього Положення, заявник сканує документи, що підтверджують пільги. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети автоматично встановлюється статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини. -

2.4.   2.4 .Записатися на чергу до Реєстру можна не більше ніж у 5 дошкільних навчальних закладів.

2.5.    За необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків тощо) заявник зобов'язаний внести їх самостійно у персональному кабінеті на сайті http://sadok.loda.gov.ua/. Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені упродовж усього періоду перебування дитини в Реєстрі. У разі зміни обраного попередньо дошкільного закладу, який має відвідувати дитина, реєстрація таких змін проводиться датою внесення змін до заяви-анкети (у цьому випадку попередня заява анулюється і створюється нова заява).

2.6.    Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.

2.7.    Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня поточного року.

2.8.    Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.

2.9.    Вилучення відомостей про дітей з Реєстру здійснюється:

·         {C}при зарахуванні дитини до ДНЗ заява вилучається автоматично;

·         {C}у разі зазначення в заяві-анкеті недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які керівник виявив під час подачі документів дитини до зарахування.

3.      Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу:

3.1.   Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником з 1 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних, упродовж періоду комплектації груп (липень – серпень) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад та протягом року для інших вікових груп за наявності вільних місць у ДНЗ. Якщо група не укомплектована повністю, то керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих електронною базою даних, у порядку черговості.

3.2.    Вільні місця керівники ДНЗ оприлюднюють у декілька етапів: перша черга вільних місць щорічно - до 5 березня, друга черга - до 5 серпня, а потім щомісячно до 5 числа (за наявності вільних місць у ДНЗ).

3.3.    Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет.

3.4.    У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» в період комплектації груп на новий навчальний рік (липень-серпень) заявник може підтвердити бажання вступу дитини до ДНЗ до 1 серпня. Якщо заявник не підтвердить статусу, то заява-анкета автоматично переноситься в кінець черги вікової групи дитини.

3.5.    У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» упродовж навчального року (вересень-квітень) заявник зобов'язується протягом 20 календарних днів підтвердити бажання вступу його дитини до ДНЗ у персональному кабінеті, а потім упродовж 10 днів подати керівнику ДНЗ заяву та свідоцтво про народження дитини. При вступі дитини до ДНЗ необхідно додати документи, передбачені п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

·         {C}свідоцтво про народження дитини;

·         {C}медичну картку про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о) з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

·         {C} довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·         {C}для пільгової категорії - документ, що підтверджує пільги відповідно до п. 3.12. цього Положення.

3.6.   Якщо заявник не підтвердив статусу протягом періоду, зазначеного у п. 3.5, заява- анкета автоматично переноситься в кінець черги вікової групи дитини.

3.7.   Керівник дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у ДНЗ відповідно до сформованого електронною базою даних реєстру у порядку черговості.

3.8.   Прийом дітей до ДНЗ (або груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року № 305 (зі змінами) за наявності:

˗          висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

˗          територіального лікувально - профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

˗          скерування управління (відділу) освіти;

˗          пакету документів, передбачених п. 3.5. цього Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної електронної реєстрації.

3.9.   У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого ДНЗ, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ДНЗ.

3.10.                    Керівники дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише за наявності статусу «Можете подавати документи» або «Очікується візит до ДНЗ».

3.11.                    Першочергово зараховуються до ДНЗ діти таких пільгових категорій (за умови подання документів, що підтверджують пільгу):

·         {C}діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

·         {C} діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

·         {C} діти батьків-інвалідів І групи, зокрема діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

·         {C} діти з багатодітних сімей, у яких є троє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує цей ДНЗ;

·         {C} діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

·         {C} діти учасників АТО;

·         {C} діти працівників відповідного дошкільного навчального закладу;

·         {C} діти із сімей внутрішньо переміщених осіб;

·         {C} тубконтактні діти та діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ (зараховуються у санаторні ДНЗ).

3.12.                    Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

3.13.                    У разі зміни протягом року статусу на «Можете подавати документи» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися від запропонованого місця. За ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування з 1 вересня наступного року.

3.14.                    Зараховуючи дитину, керівник ДНЗ вносить у Реєстр інформацію про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.15.                    Керівники ДНЗ щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним) подають власнику Реєстру звіт про наповненість груп за звітний період та наявність вільних місць.

3.16.                    Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1 вересня подається керівником ДНЗ на вимогу управління освіти до 1 жовтня поточного року.

4.      Забезпечення доступу до Реєстру:

4.1.    Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише власник Реєстру та реєстратори, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

4.2.    Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки Львівської ОДА http://sadok.loda.gov.ua/та містить таку інформацію:

˗          реєстраційний номер;

˗           дату та час реєстрації;

˗           прізвище, ім'я, по батькові;

˗           частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження;

˗           вибір пріоритетного 1 дошкільного навчального закладу (та 4 інших);

˗           наявність пільг на зарахування у ДНЗ;

˗           вікову групу;

˗           бажаний рік вступу ( на 01.09. року ) у ДНЗ.

5.      Прикінцеві положення.

5.1.   Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://sadok.loda.gov.ua/відбувається на безоплатній основі.

 

 

 

 

 

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ ДНЗ ІЗ АГЕНЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ДОБРОТВІРСЬКОМУ ДНЗ№2

Фундаментальною основою виховання і навчання є турбота про здоров'я підростаючого покоління, тому в першу чергу перед вихователями стоїть завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей дошкільного віку з метою покращення їхнього фізичного розвитку. ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Для того, щоб виховання було по-справжньому розвиваючим, необхідно активізувати діяльність дитини, зацікавити її заняттями з фізкультури. Щоб дитина дошкільного віку охоче займалася спортом, потрібен певний інвентар та обладнання. Саме з цією метою Добротвірський ДНЗ №2 прийняв участь і переміг у  конкурсі міні-грантів «Місто своїми руками», що проводився в рамках реалізації Стратегії соціального партнерства компанії ДТЕК і селища Добротвір та прилеглих територій.

Метою і завданням проекту було оснащення фізкультурної зали спортивним інвентарем та обладнанням, розширення можливостей її використання. В результаті чого, вихователі закладу можуть тепер набагато цікавіше та ефективніше проводити заняття з фізкультури, ранкову гімнастику, загартувальні й лікувально-профілактичні процедури, спортивні свята та розваги тощо. Адже належне оформлення спортивної зали покращило суттєво рівень проведення фізкультурних та спортивних заходів у дитячому садочку, розширило можливість фізичного розвитку та виховання дошкільнят, застосування інноваційних методик розвитку особистості.

Основним же результатом  якісного виконання завдань  з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку повинно стати зміцнення здоров’я та покращення фізичного стану малюків, їх фізичного розвитку, підвищення захисних властивостей та стійкості організму до різних захворювань, опірності до негативних умов зовнішнього середовища.

 

 

 

Працівники дошкільного навчального закладу, батьки, дітки щиро вдячні  Агенції регіонального розвитку Кам'янка-Бузького району: директору Нікітіній І.С., керівнику проектів «Місто своїми руками» Жуковській М.Й., бухгалтеру Проць Н.М. за допомогу в реалізації проекту

 

 

Сьогодні у дитячому садку

Зібрались друзі – он як їх багато!

Усіх з’єднало й привело сюди

День Незалежності – велике свято!

Наша рідна Батьківщина – Україна святкує 25 років своєї Незалежності. Цей день особливий для кожного з нас – і для дорослих, і для юних громадян молодої держави. ЧИТАТИ ДАЛІ

Щорічно, наприкінці серпня, ми в дошкільному навчальному закладі №2 «Джерельце» відзначаємо державне свято День Прапора та День Незалежності України. Святково і урочисто пройшло свято до Дня Незалежності та Дня Прапора 23 серпня 2016 року. Вихованці старших та середніх груп разом з вихователями підготували незабутнє свято, на якому прославляли нашу державу у віршах, оспівували її у піснях, змальовували чарівну красу у танцях. Це радісне свято для нас усіх, і як годиться, кожному імениннику,  бажали нашій славній Україні, наснаги, мужності і віри в те, що вона буде лише процвітати. Батьки підготували для своїх дітей цікаві народні костюми, які так прикрасили маленьких дошкільнят своїм колоритом. Діти старшої групи разом з вихователями вшанували пам'ять героям Небесної сотні. Це був емоційний заряд позитивних емоцій всіх присутніх. різнобарвністю. Кожен відчув себе справжнім артистом, українським козаком, хоч і маленьким та патріотам своєї держави. У серці з Україною були і будемо назавжди великі і малі.

 

Хай із кожним днем міцніє Україна,

Своє коріння, діти, збережіть.

Нехай у серці кожної дитини

Про Україну пісня зазвучить!

      

      

     

  

   

 

 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ

1 липня відбулося засідання конкурсних комісій з оцінювання заявок, поданих на конкурс «Місто своїми руками», який проводився у рамках Стратегії соціального партнерства Компанії ДТЕК та місць присутності.ЧИТАТИ ДАЛІ

Метою проведення конкурсу є сприяння розвитку громадської активності та ініціатив серед жителів через проведення відкритого конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» для громадських організацій, органів самоорганізації населення (ОСН), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ініціативних груп громадських активістів, спрямованих на вирішення місцевих проблем територіальних громад.

У результаті серед проектів ініціативних груп селища Добротвір перемогу отримали 12 проектів із 26 поданих і  серед них проект  поданий від нашого закладу «Оснащення спортивної зали».

Щиро дякуємо усім небайдужим батькам, працівникам, мешканцям селища, які вболівали за наш проект і віддали голоси за нього.

 

ЗАГАЛЬНІ БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ ТА ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

26 травня 2016 року в ДНЗ №2 відбулися загальні батьківські збори та збори трудового колективу, темою яких став звіт керівника закладу щодо роботи ДНЗ у 2015/2016 навчальному році. На зборах присутніми були 58 осіб. Були розглянуті наступні питання:  ЧИТАТИ ДАЛІ

 1. Загальна характеристика закладу
 2. Склад вихованців
 3. Кадрове забезпечення
 4. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором
 5. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення
 6. Пріоритетні напрямки діяльності у 2015/2016 навчальному році
 7. Методична робота в закладі
 8. Ведення ділової документації в  дошкільному  навчальному  закладі
 9. Оснащення методичного  кабінету
 10. Гурткова робота
 11. Якість освітнього процесу, а саме:
 • Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ
 • Порівняльні результати готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку
 • Зведені дані моніторингу знань дітей старшого дошкільного віку в 2015/2016 навчальному році
 • Порівняльні результати готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного  віку
 • Зведені дані за результатами моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку (за кваліметричною моделлю оцінювання)
 1. Робота з батьками
 2. Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу
 3. Медичне обслуговування
 4. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ
 5. Організація  роботи  дошкільного  закладу у літній період
 6. Організація харчування у ДНЗ
 7. Система роботи щодо соціального захисту дитини
 8. Система роботи закладу щодо попередження травматизму
 9. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Окрім цього, було проведене таємне голосування між присутніми, за результатами якого роботу Добротвірського ДНЗ №2 та роботу завідувача ДНЗ, зокрема, в 2015/2016 навчальному році  визнано ЗАДОВІЛЬНОЮ

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Всього отримало бюлетенів

Оцінити роботу

 

Задовільно

56 осіб

Незадовільно

2 особи

 

58

 

% співвідношення

96, 4%

3, 6%

 

 

  

Ключовим є те, що дошкільний навчальний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично та розумово розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. 

 

 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Тиждень безпеки дорожнього руху проводиться щороку в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011 – 2020 років, основною метою якого є надання можливості для здійснення довгострокових та скоординованих дій на підтримку безпеці дорожнього руху і як наслідок – зменшення рівня аварійності та суттєвого скорочення втрат на автомобільних дорогах. ЧИТАТИ ДАЛІ

Основна мета проведення  Тижня безпеки дорожнього руху полягає у приверненні уваги органів державної влади та громадського суспільства до «тихої епідемії» смертності та травматизму в результаті дорожньо-транспортних пригод на дорогах України шляхом консолідації сил державних інституцій, бізнесу, неурядових організацій, наукової  спільноти та громадськості у сфері безпеки для вжиття реальних та дієвих заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та пропаганди важливості дотримання Правил дорожнього руху.

 

З 16 по 20 травня 2016 року в Добротвірському дошкільному навчальному закладі №2  було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. Під час якого реалізовано  заходи відповідно до розроблених Планів виконання:

проведено  цикл виховних заходів з питань повторення знань з безпеки дорожнього руху у формі бесід, зустрічей, вікторин, конкурсів, творчих робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і сюжетних ігор, створення відеороликів соціальної реклами, сюжетно-рольові  та дидактичні ігри, ігри драматизації, музичне свято, організовано лялькову виставу для дітей «Пригоди ліхтариків». Усі вищезазначені заходи спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя та удосконалення якості навчально-виховної роботи з питань безпеки на дорозі;

      

До участі в Тижні безпеки дорожнього руху було залучено: педагогічний склад, працюючий персонал, дітей всіх вікових груп та їх батьків.

Основна мета проведення  Тижня безпеки дорожнього руху полягає у приверненні уваги органів державної влади та громадського суспільства до «тихої епідемії» смертності та травматизму в результаті дорожньо-транспортних пригод на дорогах України шляхом консолідації сил державних інституцій, бізнесу, неурядових організацій, наукової  спільноти та громадськості у сфері безпеки для вжиття реальних та дієвих заходів для підвищення рівня безпеки дорожнього руху та пропаганди важливості дотримання Правил дорожнього руху.

День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Цьогоріч, «світ одягнув вишиванки» 19 травня. Це свято поки що немає державного статусу, але тим не менше, з кожним роком набуває все більшої популярності. Протягом останніх років ця акція переросла у наймасштабніший флешмоб. Головна його умова – де б ти не був та щоб не робив, одягни вишиванку. Така акція стала справжнім святом єдності всеукраїнського рівня. ЧИТАТИ ДАЛІ

Для українців вишиванка – не просто одяг. Це генетичний код нації, зашифрований у фантастичних і неймовірно красивих візерунках, орнаментах і хитросплетіннях творів народних майстрів вишивки.

Вишиванка для України – це більше ніж національний костюм, з її допомогою українці висловлювали мовчазний протест і демонстрували всьому світу унікальність своєї культури, піднімалися на п'єдестали і боролися за свободу.

День вишиванки – всеукраїнське свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. 

 

 

      

Отже сьогодні 19 травня наш заклад також долучився до «вишиваної акції»: вишиванки одягли як працівники закладу так і малюки. Дитячий садок одразу розквіт яскравими барвами вишиваних візерунків. Тому що в цей день кожен свідомий українець залюбки одягає вишиванку і виходить в ній на роботу, в університет, школу або садок.

 

 

Тиждень безпеки дитини

в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце»

Сьогодні проблема безпеки розглядається, як базисна потреба людини, отже на дошкільний заклад покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя. Тому з 10.05.2016 року по 13.05.2016 року в Добротвірському дошкільному навчальному закладі було проведено тиждень безпеки дитини.

 ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя; формування у кожного вихованця активної життєвої позиції до власного життя та власної безпеки, озброєння його знаннями та навичками безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку тощо, збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят; пропаганда здорового способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок, щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.

 

 

Далеко не всі дорослі знають найпростіші правила пожежної безпеки. Але всі без винятку батьки відчувають занепокоєння за життя та здоров'я дітей. Тому наш обов’язок - всіма можливими способами уникнути загрози для життя та здоров’я вихованців та колективу дошкільного закладу.

 

 

                        В наш рідний край весна прийшла,
                        Нам всім Великдень принесла.
                       Горять свічки, блищать ікони,
                       Земля в молитві до небес:
                       "Христос Воскрес!!!"

Великдень – це свято коли люди святкують воскресіння Ісуса Христа,  печуть паски, фарбують та розписують писанки, коли родина збирається разом та усі вітають один одного. ЧИТАТИ ДАЛІ

Так і в нашому садочку об’єднались та веселились великі та дружні родини. З 06.05.2016 по 10.05.216  у групах: «Калинка» (муз. керівник – Гарасевич Г.Й., вихователь – Шелег А.В.), «Ангелятко» (муз. керівник – Гарасевич Г.Й., вихователь – Гойчук Н.К.), «Метелик» (муз. керівник – Андрєєва В.В., вихователь – Бойко Л.І.) та «Дзвіночок» (муз. керівник Андрєєва В.В., вихователь – Турак Л.М.) весело відсвяткували свято Великодня, Весни та світлий День матері.

У великому, ошатному залі, діти розповідали вірші про весну, Пасху, Україну, відгадували загадки, вчились розрізняти слова «Пасха» та «Паска». Також, не забули і про традиції нашого народу: малята показали гостям театралізовану виставу «На Великдень», із задоволенням водили хоровод «Дружно писанки візьмем», виконали флешмоб «Сонечко», «Весна іде» .

    

                

    

                

 

  

Травень – особливий місяць, бо ми святкуємо з любов'ю урочистий  День Матері. Свято Матері завжди припадає на другу неділю травня, коли все цвіте, здається, ніби природа разом з нами це свято вітає. Воно схоже на ніжну травневу квітку, від якої не можна відвести очей. Цьогорічні свята об’єдналися, тому діти привітали своїх матусь з цим світлим днем, яке  символізує священну Трійцю: рідну матір, матір - Україну та Матір - Богиню.

 

 

Відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня

Добротвірського дошкільного навчального закладу №2

25 березня 2016 року в Добротвірському ДНЗ №2 Відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня.

Атестація 2015/2016 навчального року проводилася згідно вимог Типового  положення про атестацію педагогічних працівників. В атестаційний і міжатестаційний періоди зверталась увага на рівень проведеної роботи з педкадрами Добротвірських ДНЗ №1 та №2. Педагоги, які підлягали атестації, демонстрували рівень своєї педагогічної майстерності, презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних педагогічних заходах. ЧИТАТИ ДАЛІ

Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників було суворе дотримання законодавчих та нормативних вимог, об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів.

Атестація проходила різнопланово. Педагоги успішно провели відкриті заняття та виховні заходи. Кожен презентував свій досвід на методичних об’єднаннях, семінарах-практикумах тощо. Всі педагоги підготували мультимедійні портфоліо, творчо узагальнивши свої досягнення в міжатестаційний період.

Ознайомившись із представленими матеріалами, атестаційна комісія вирішила: усі педагогічні працівники відповідають займаним посадам та раніше встановленим тарифікаційним розрядам.

 

 

 

Бажаємо подальших фахових успіхів, адже професія педагога справді потребує надзвичайних зусиль, постійного самовдосконалення, професійного росту.

 

Ім’я Тараса не помре повік

                                                                       Тож знай, нащадку, що прийшов на зміну, - 

                                                 Тобі ясніш світитиме зоря,  

                                                 Коли і ти полюбиш Україну, 

                                                Пройнявшись віщим словом Кобзаря

Нещодавно в Добротвірському дошкільному закладі  №2 "Джерельце" відбулось шевченківське свято за участю дітей старшої групи №1 «Сонечко». Велика духовна сила шевченківських творів є невичерпаним джерелом у вихованні нових національно свідомих поколінь української молоді починаючи ще з дошкільних років. ЧИТАТИ ДАЛІ

З чудовою поезією та творчістю  Кобзаря вихованців дошкільного навчального закладу знайомили   вихователь Лісник Г.М. та музичний керівник Гарасевич Г.Й. Відбулося знайомство, з дитинством та дорослим життям великого українського поета, геніальним митцем-новатором, найвидатнішим майстром живопису та графіки минулих століть.

Діти у яскравих барвистих вишиванках декламували вірші за  творами видатного українського поета-митця співали пісні на його вірші, танцювали таночки.

 

 

 

 

В історії кожного народу, серед його великих творців, є люди, імена яких оповиті невмирущою  любов’ю та славою. Тарас Шевченко для України – не просто народний поет, якого доля одарувала багатьма талантами. Національний пророк, апостол правди, заступник знедолених, провидець – так називають його українці. Святе ім’я Тараса не вмре повік, йому, як сонцю, вічно пломеніти.

 

ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВА СПРАВА – ТВОРИТИ ДОБРО

Сьогоднішній час – не завжди багатий хорошими новинами, проте, для того, щоб творити добро, зовсім не обов’язково мати великі статки, займати високі посади, чи бути надлюдиною. Головне – мати серце та бажання відкрити його для інших, поділитися добром з ближнім. ЧИТАТИ ДАЛІ

Так 15 березня 2016 року в Добротвірський ДНЗ №2 «Джерельце» знову завітали працівники ДТЕК Добротвірської ТЕС. Ця зустріч, як і всі попередні, традиційно принесла малюкам в дитячий садок безліч захоплення, радощів та позитивних емоцій.

Життя і здоров’я – найбільша цінність людини. Здоров’я – одне з основних джерел радості, щасливого повноцінного життя. Кожна людина на землі повинна народжуватися здоровою, жити в злагоді та любові в сім’ї, родині, державі, підтримувати та зберігати здоров’я рідних і близьких, думати про прийдешнє. На сьогоднішній день актуальним залишається питання збереження життя та здоров’я дітей. Народна мудрість говорить «Хворіють діти – хворіє нація». Тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, добре розвивається фізично, почуває себе щасливою.

Тому цьогоріч, завдяки профспілковому комітету ДТЕК Добротвірської ТЕС (голова Шуляк А.С., заступник Данілкіна-Рогаля Г.М.), було закуплено спортивне обладнання та інвентар для ранкової гімнастики, занять фізкультурою та спортивних ігор: спортивні мати, м’ячі, обручі, баскетбольні кільця, боксерські груші, кеглі, ракетки для бадмінтону тощо.  Саме такий подарунок малечі зробили шефи, отримавши взамін щирі подяку та посмішки як від діточок, так  і від працівників закладу.

 

 

Це дуже важлива справа – творити добро, адже такі вчинки – навчають малечу тому, що означає бути хорошою людиною і вірити у дива.

 

 

ЗАСІДАННЯ ГОЛІВ БАТЬКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ

24 лютого 2016 року в Добротвірському ДНЗ №2 відбулося засідання за участю голів батьківських комітетів усіх вікових груп садочка. Окрім представників садкових груп, на заході були присутні керівник ДНЗ – Овчаренко Л.Р. та методист закладу – Давидович З.М.

 ЧИТАТИ ДАЛІ

На засіданні були розглянуті наступні питання:

 • обрання нового голови батьківського комітету ДНЗ, знайомство з новими членами батьківського комітету (ясельні групи);
 • затвердження Положення про батьківський комітет новообраними членами батьківського комітету;
 • ознайомлення та затвердження Правил перебування дитини в ДНЗ (детальніше у розділі сайту Сторінка батьків http://dobrotvirdnz2.lvivedu.com/uk/site/pravila-perebuvannya-diti.html);
 • встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ з січня 2016 року;
 • звіт батьківських комітетів перед іншими батьками щодо використання коштів;
 • різне (відповіді адміністрації ДНЗ на запитання батьків, організаційні питання). 

   

Свято Стрітення Господнього

«Якщо хочеш пізнати націю – вивчай її свята»,- цього мудрого народного повчання  дотримуються  вихователі нашого дошкільного навчального закладу. Цікаве пізнавальне  і  святкове дійство «Стрітення»  підготували педагоги старшої групи «Віночок» разом із своїми вихованцями. Вихователь  Надія Василівна Фік, та музичний керівника Валентина Василівна Андрєєва ознайомили дошкільнят із церковною історією святкування Стрітення та народними звичаями, обрядами. ЧИТАТИ ДАЛІ

Свято Стрітення запроваджене на честь події, коли  Божа Мати принесла Ісуса Христа до храму на сороковий день після народження. Воно відзначається 15 лютого.

У народі це свято вважають часом зустрічі зими і весни.  З цього приводу казали: «Прийшла  громниця – зимі половиця», оскільки «В цей день лютий до березня приїхав». А ще діти розповідали легенду про свято, яке завершує зимовий цикл народних обрядів. Вранці на околицю села приїхала Весна, а назустріч їй виходить стара бабуся-Зима. Зима непривітна та починає сперечатися з Весною. Довго сперечаються, і кожна намагається виправдати себе та звинуватити іншу. Чим довше тривала їх суперечка, тим затяжною вона ставала. Наостанок вони вирішили помірятися силою. Весна злізла з коня, і починався двобій. Вважалося, що переможець буде володарювати далі. I відбувалося це 15 лютого, тому що на останній місяць зими припадає одне з найбільших і найшановніших свят  – Стрітення.

У цей день у церквах святять воду і «громові» свічки. Їх ставлять перед образами, щоб оберегти  людей і худобу від грому. Стрітенською водою лікують хворих, кроплять і напувають худобу, бджіл, щоб добре велися.

 

 

Старші дошкільники про свято Стрітення розповідали прикмети,  водили хороводи, співали веснянки, закликали Весну в гості. Сюрпризом була поява Зими з «погрозами» намести снігу, напустити морозу, бо ще силу свою має. Були на святі «звірята», які вже не бояться лютої Зими та зігріли свої «лапки» у запальному таночку, прилетів «жайворонок» Літо відмикати, а Зиму – замикати, своїм співом Весну закликати, яка нарешті і з'явилася на святі з квітами, піснями, весняними хороводами та іграми.

 

 

Сюрпризом для всіх дошкільнят та гостей свята були гостинці від Весни -«жайворонки».

 

ІНТЕГРОВАНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ЗАСІДАННЯ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

В ДОБРОТВІРСЬКОМУ ДНЗ №2

28.01.2016 року на базі Добротвірського ДНЗ №2 «Джерельце» відбувся спільний навчальний захід: методичне об’єднання  вихователів старших груп ДНЗ та засідання творчої майстерні вихователів-методистів (за посадою).ЧИТАТИ ДАЛІ

Ця інтеграція відбулася невипадково. Адже, сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення та вміння співпрацювати. Тема спільного методичного заходу «Створення та впровадження додаткових освітніх програм у діяльність ДНЗ». Адже забезпечити індивідуальний підхід, підтримати інтереси та нахили кожного вихованця, задовольнити замовлення батьків допомагають саме додаткові освітні програми (парціальні програми).

Педагоги  ДНЗ  - Лісник Г.М. (вихователь), Гарасевич Г.Й. (музичний керівник) поділилися власним досвідом застосування елементів гурткової роботи в навчально-виховному процесі ДНЗ з театралізованої діяльності «Незвичайні пригоди в казковому лісі» (старша група).

 

 

Вихователь-методист Добротвірського ДНЗ №2 Давидович З.М. підготувала презентацію-пояснення з описом чинних у 2015/2016 навчальному році освітніх парціальних програм.

Методист дошкільної освіти відділу освіти Кам’янка-Бузької РДА: Магеровська Н.Ф. поінформувала присутніх про небезпеку розповсюдження грипу та ГРВІ в ДНЗ району, обов’язковість дотримання режимних моментів (достатнє перебування дітей на свіжому повітрі), дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час активізації вірусних захворювань. Крім цього вона розкрила зміст парціальної програми «Розумні шахи», провела «круглий стіл» на тему «Співпраця з батьками, як основа партнерських відносин в роботі ДНЗ» та підвела підсумки районного флешмобу «Зимові фантазії», в якому прийняла участь значна більшість районних ДНЗ та НВК.

 

Підсумовуючи роботу методичного об’єднання МАГЕРОВСЬКА Н.Ф., наголосила, що у повсякденній діяльності дошкільного навчального закладу важливий кожен учасник навчально-виховного процесу, і кожен його учасник повинен працювати на належному рівні, відповідно до нормативних вимог, а що найголовніше вимог часу.

 

ВІЛЬНІ ТВОРЯТЬ МАЙБУТНЄ

 

«Вільні творять майбутнє» – саме такий слоган і тема відзначення 21 листопада у цьому році Дня Гідності та Свободи – це той день для українців, коли ми зробили свідомий вибір, коли перебороли у собі страх. Так, Україна – це територія гідності і свободи, ми продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до самостійності. ЧИТАТИ ДАЛІ

Це свято засноване задля віддання належної шани громадянському подвигу, вшанування патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір держави, свято, встановлене «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…»

Тому 20 листопада 2015 року в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» вихователями старших груп Фік Н.В., Лісник Г.М. та музичними керівниками Андрєєвою В.В. і Гарасевич Г.Й. було проведене свято «Від серця до серця».

Головними гостями дійства стали батьки вихованців, ті, які безпосередньо приймали або родичі тих, хто приймає в даний час участь в подіях на Майдані та в АТО на Сході України, їх дітки зустріли українським короваєм. Багато теплих слів, щира дяка звучали з уст як працівників закладу, так і від маленьких патріотів – вихованців дитсадка. Лунало багато пісень, діти танцювали для гостей, розповідали вірші, дарували блакитно-жовті сердечка та квіти. Крім цього запрошені мали змогу переглянути відеоролики «Майдан», «Дякуємо захисникам Вітчизни». Методист Давидович З.М. продемонструвала презентацію «Діти хочуть миру». В ДНЗ було організовано виставку малюнків «Повертайтеся живими», що обов’язково будуть передані нашим воїнам, які знаходяться в зоні проведення АТО.

До сліз зворушили слова захисника України Кожан Володимира,  який розповів про чудодійну силу дитячих малюнків, що ми передаємо та історія прапора України з відбитими дитячими долоньками: коли воїни намагалися взяти його на особливо небезпечні завдання і дуже просили залишити прапор, як оберіг.

 

            

 

Учасники заходу вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв Небесної Сотні та Героїв, які загинули під час антитерористичної операції. Закінчилося свято виконанням державного Гімну.

НЕ БІЙСЯ, ПРОТЕ СТЕРЕЖИСЯ!

 

«Дитина – ніжний пагін, слабенька гілочка, що стане могутнім деревом, і тому дитинство потребує особливої турботи, ніжності, обережності».

(В. Сухомлинський)

Усі ми прагнемо забезпечити своїм дітям щасливе, а отже, безтурботне, цікаве, радісне, але найголовніше – безпечне дитинство.ЧИТАТИ ДАЛІ

 З метою профілактики дитячого травматизму, виховання поважного ставлення до безпеки людини, формування у дошкільників основ здорового способу життя, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають під час порушення життєвого процесу у побуті чи соціальному середовищі з 02.11.2015 по 06.11.2015 в Добротвірському ДНЗ №2 пройшов Тиждень безпеки життєдіяльності дитини. Протягом тижня були проведені виховні заходи, заняття, конкурси, вікторини з питань безпеки життєдіяльності із залученням педагогічних працівників, батьків та дітей. Кожен день був присвячений навчально-виховній роботі за одним із видів безпечної поведінки.

             

 

 

Так 03.11.2015 року діти старшої групи «Віночок» побували на екскурсії станції екстреної медичної допомоги медицини катастроф смт. Добротвора.

 

04.11.2015 було проведено тренування щодо евакуації дітей  і співробітників з будівлі дитячого закладу.

05.11.2015 вихованці середньої групи «Метелик» побували на цільовій екскурсії в пожежній частині.

 

Кульмінацією тижня став день Відкритих дверей. Були проведені підсумкові заняття для батьків та дітей щодо формування у дошкільнят безпечної поведінки, та алгоритму дій у разі нещасного випадку. Після занять батьки були запрошені на відкриття Консультативного пункту «Золоті ключі здоров’я» (на базі Консультативного центру ДНЗ).  Вихователь-методист З. М. Давидович провела семінар для педагогів та батьків «Форми роботи з дітьми по ОБЖД». Семінар пройшов у чотири етапи. Першим етапом семінару була слайд-презентація: «Безпечна поведінка вдома, на вулиці, у транспорті».  Другим етапом стало – міні-заняття з елементами тренінгу   «Хвилинки безпеки» та презентацією «Мультляндія, або мультфільми, що навчають».

У третьому етапі була задіяна практичний психолог Краснова О.О. з доповіддю на тему «Дитячі страхи під час надзвичайних ситуаціях»

У четвертому етапі завідувач Овчаренко Л.Р. ознайомила присутніх з теоретичними та методичними засадами навчально-виховної роботи, щодо питань безпеки життєдіяльності. 

 

 

Адміністрація дитячого закладу висловлює вдячність усьому колективу ДНЗ, працівникам екстрених служб та батькам за активну участь у проведені «Тижня безпеки дитини».

ТА ЗЕМЛЯ МИЛА, ДЕ МАТИ РОДИЛА

У дошкільному віці починається фактичне становлення особистості. Тому ми маємо на меті не лише дати дитині уявлення про навколишній світ, але й виділити при цьому такі змістовні опорні моменти, що слугуватимуть їй у майбутньому ціннісними орієнтирами. У нас є свій шлях, свої можливості впливати на дитину, своє освітнє завдання – формувати гармонійну, всебічно розвинену, творчу особистість, розуміння нерозривності зв'язку між минулим, сучасним і майбутнім.ЧИТАТИ ДАЛІ

Музейна педагогіка – потужний чинник морального та громадсько-патріотичного виховання дітей. Музей для дошкільника – це цілий світ, що манить своєю незвіданістю і пробуджує неабиякий пізнавальний інтерес.  Тут збирають, вивчають, експонують та зберігають пам’ятки матеріальної та духовної культури, природничо – наукові колекції тощо. Саме з метою  прищеплення любові та інтересу до рідного селища, його історії, діти нашого закладу відвідали історико-краєзнавчий музей смт. Добротвір. Екскурсія, проведена Головацькою С.С., видалася доволі цікавою для малят.

 

 

              

Хочеться, щоб наші діти не зубожіли духовно, щоб не виростали, як оте перекотиполе, без роду і племені, байдужими до рідної землі, щоб уміли берегти найкращі традиції минулого. Адже Україна з давніх-давен славилася розмаїттям народних свят, звичаїв, обрядів. Наші діди й прадіди берегли духовні надбання українців, передавали їх з роду в рід, з покоління в покоління для того, щоб нащадки не втратили своє коріння, свій родовід, свою історію.

 

 

Звіт про використання коштів благодійних (добровільних) внесків і пожертв за 2014/2015 навчальний рікЧИТАТИ ДАЛІ

№ з/п

Найменування придбаного товару (послуги)

Кількість

Ціна за одиницю

(грн)

Всього

(грн)

1

                                                     2        

        3        

              4        

          5        

1.

Дзвінок електричний

2 (шт)

88, 00

176, 00

2.

Кнопка до дзвінка

2 (шт)

4, 50

9, 00

3.

Провід

10 (м)

5, 00

50, 00

4.

Коробка

3 (шт)

14, 00

42, 00

5.

Дюбель

20 (шт)

0, 55

11, 00

 6.

Порошок до прання

1 (уп)

79, 00

79, 00

7.

Плин для миття посуду

1 (б)

10, 00

10, 00

8. 

Штамп «КОПІЯ ВІРНА»

1 (шт)

120, 00

120, 00

9.

Фарба масляна (бузкова)

3 (б)

39, 00

117, 00

10. 

Надувні кульки

40 (шт)

2, 00

80, 00

11. 

Надувні кульки

20 (шт)

1, 00

20, 00

Всього:

714, 00

Всього використано сімсот чотирнадцять гривень нуль копійок (714, 00)

 

«УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ»

Діти – це особлива категорія пішоходів і пасажирів, яких потрібно навчати правилам поведінки на дорозі, використовуючи різні форми та методи. Виховувати правосвідомість і прививати розуміння власної безпеки потрібно ще змалечку.ЧИТАТИ ДАЛІ

З цією метою у Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» (завідувач Овчаренко Л.) вихователем-методистом  Давидович З.М. було складено План заходів, згідно якого проводилися найрізноманітніші свята, розваги, ігри, заняття щодо безпечного поводження дітей на дорозі, а згодом проведено семінар для педагогічних працівників закладу на цю  тему. Так, протягом місячника діти малювали малюнки, брали участь у тематичних заняттях, були задіяні у різних видах ігрової та пізнавальної діяльності, присвяченій даній темі. Проте, найяскравішими стали звичайно ж святково-розважальні заходи.

 

 

09 вересня 2015 року було проведено батьківські збори з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Було перевірено знання батьками схем безпечних маршрутів у напрямку з дому до садочка та навпаки

Протягом вересня вчителем-логопедом Голубєвою Ю.В., практичним психологом Красновою, методистом Давидович З.М. проводилися виховні години, бесіди та консультації. Вихователями Шелег А.В., Лотоцькою Н.І. та Грицуною М.Я. організовано спецвипуск газети «Безпека дорожнього руху». В усіх вікових групах оформлено книжкові виставки «Правила маленького пішохода», поновлено куточки безпеки, проведено конкурс на  кращій малюнок з тематики «Увага! Дорога!».

Щоп’ятниці вихователями всіх груп проводилися навчальні екскурсії «Безпечний шлях додому» з метою вивчення дітьми схем безпечних маршрутів.

Вихователями Турак Л.М. і Дністрянською Л.А. було проведено театралізоване дійство для дітей молодшого дошкільного віку «Як Зайчик опинився у Айболитя».

Музичними керівниками Гарасевич Г.Й. і Андрєєвою В.В. проведено Музичні розваги: «Азбука вулиць та доріг», «Школа пішохода», «Котик, зайчик і трамвайчик», «Пригоди в автомобільному містечку».

Завдяки проведеній роботі, маленькі пішоходи усвідомили необхідність бути уважними і дисциплінованими на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху. Адже від цього залежить їхнє життя і здоров’я.  

 

 

 

 

 

МАЛІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ В ДОБРОТВІРСЬКОМУ ДНЗ №2

З метою пропаганди здорового способу життя, розвитку олімпійського руху, поглиблення знань дітей про Олімпійські ігри, виховання почуття патріотизму та гордості за свій рідний край та Україну в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» з 14 по 18 вересня 2015 року відбувся Олімпійський тиждень.ЧИТАТИ ДАЛІ

Було проведено чимало спортивних заходів, присвячених популяризації олімпійського руху та пропаганди здорового способу життя, використовувалися олімпійські символи, ритуали: урочиста церемонія відкриття, підняття олімпійського прапора, складання присяги учасниками і суддями, церемонія нагородження та урочиста церемонія закриття.

Кожен день у ДНЗ №2 «Джерельце» був наповнений спортивними іграми, змаганнями, розвагами, заняттями.

Вихователі спонукали дітей до активності під час рухливих ігор, підтримували позитивний емоційний стан дошкільнят. Діти прийняли участь у спортивній розвазі «Ігри патріотів» та  спортивному святі «Малі Олімпійські ігри. Одночасно виховувалося доброзичливе ставлення малюків один до одного, інтерес до спільних ігор, бажання займатися спортом, приймати участь у спортивних змаганнях, малюки отримали заряд позитивних емоцій.

 

 

Олімпійський тиждень показав великий інтерес малюків до фізкультури і спорту, олімпійського руху, бажання дітей до самовдосконалення.

 

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» ЧЕКАЄ МАЛЮКІВ

Незабаром 1 вересня – початок навчального року. Чудовим дарунком Добротвірський дошкільний навчальний заклад №2 «Джерельце» селищної ради вітатиме нових малюків, або ж тих, які відвідують заклад чи тих, які от-от повернуться  після літнього оздоровлення, а це понад 170 діточок.ЧИТАТИ ДАЛІ

Влітку селищна рада, батьки, працівники дитсадка добре попрацювали: було здійснено ряд заходів по ремонту приміщень ДНЗ та споруд на дитячих ігрових майданчиках.

 

Так коштами селищної ради, під керівництвом голови Ніколаєва Р.І. зроблено капітальний ремонт харчоблоку, проводиться ремонт коридорів та санвузлів, ремонт підлоги в окремих групах. Закуплено: холодильник, ваги (для харчоблоку та в медкабінет), порохотяг, постільну білизну, рушники, подушки тощо.

 

 

Силами батьків зроблено косметичний ремонт по всіх групових кімнатах.

 

Працівники закладу  пофарбували та відремонтували лавки, каруселі, споруди спортивного майданчика, огорожу тощо.

Красивий, оновлений, відремонтований, прибраний садочок завжди радо чекає своїх вихованців.

 

МІЙ ТАТО ПОВЕРНУВСЯ З ВІЙНИ

«Мій татко повернувся з війни!», – радісно блищать оченята маленького Віталика. Малюк міцно обіймає татка за шию і горнеться до нього – дуже скучив. Сьогодні тато одного з вихованців закладу – Кожан Володимир повернувся із зони АТО у відпустку. Він настільки поспішав до своїх хлопчаків, що прийшов у садочок за Віталиком просто з дороги – у формі та з наплічником. ЧИТАТИ ДАЛІ

На наші розпитування: як там – коротка скупа відповідь: «Всяко буває, але все для них (вказує на діточок) задля їхнього майбутнього!». Витягує і показує нам прапор нашої країни, що побував в донецькому аеропорту та інших гарячих точках, з підписами бійців.

 

Ми дуже раді зустрічати наших героїв, щиро бажаємо перемоги їм та Україні. Повертайтеся швидше живими додому. Молимося за вас і чекаємо з нетерпінням. Слава Україні! Слава героям!

21 травня 2015 року Україна святкує День вишиванки. У такий спосіб українці намагаються зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Дата проведення заходів святкувань щороку відбувається в третій четвер травня. Наш заклад  також долучився до цієї акції. Дрес-кодом цього дня була вишиванка, і весь садочок замайорів різнобарвними візерунками української вишивки. ЧИТАТИ ДАЛІ

В дійстві взяли участь не лише працівники дошкільного закладу,  а й діти та, навіть, деякі батьки. Протягом дня було проведено безліч виховних заходів даної тематики. Проведення такого свята продемонструвало, що працівники ДНЗ, вихованці разом зі своїми батьками відчувають себе справжніми українцями та налаштовані на збереження культури, звичаїв й традицій свого народу.

   

 

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ –

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на багато літ. 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Якщо Вам із якихось причин не вдається зареєструвати дитину в дошкільний заклад із цього сайту, то у Вас є можливість зареєструватися зі сайту відділу освіти Кам’янка-Бузької райдержадміністрації за адресою:

http://kam.lvivedu.com/

 

Адміністрація ДНЗ

СПОКОНВІЧНІ ЗВИЧАЇ БАТЬКІВ

02 квітня в Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» відбулося свято «Чародійна сила Вербної неділі» у молодшій групі «Метелик» (вихователь Бойко Л.І., музичний керівник Андрєєва В.В.) та у середній групі №2 «Віночок» (вихователь Фік Н.В., музичний керівник Андрєєва В.В.)

Весна – чудова пора року. Її люблять і дорослі, і діти за дзвінку пісеньку струмочка, за веселий спів птахів, за ніжні проліски, за вітерець з чудовим запахом молодого листя. Також весна дуже багата своїми святами, звичаями та обрядами. Малюки підготували вірші та пісні про весну, про перших весняних птахів, воскресіння матінки-землі після зимового сну, а ще діти водили хороводи і танцювали веселі таночки.  ЧИТАТИ ДАЛІ

 

Вихователі розповіли дітворі про підготовку до великодніх свят, про історію виникнення свята Паски, про Вербну неділю, про цілющі властивості верби, про повір’я, пов’язані з нею. Мабуть, кожна людина протягом усього свого життя свято береже у пам’яті найсвітліші спомини дитинства. Хтось згадує затишок рідної домівки, у якій уперше почув ласкаве слово і відчув ніжну материнську любов з її щемливою колисковою піснею. Ще хтось – веселкове намисто живих квітів – чорнобривців, мальв, що пломеніли на батьківському подвір’ї. Декому згадується дзвінкий голос сопілки, що гармонійно переплітається з грайливим передзвоном гірського потічка та милозвучним шепотом струнких смерічок. А декому запали в дитячу душу ті красні й пишні споконвічні звичаї батьків, що дбайливо передаються з покоління в покоління. І сьогодні в садочку, дивлячись на прутики червонолозу, що рясно закосичилися оксамитовими сріблясто-синюватими котиками, діти згадували яскраві епізоди святкування Цвітної неділі (яку ще називають Бечковою, або Вербною неділею, а у нас на Галичині – Шутковою).

 

 

                 

  

  

Вихованці та педагоги у барвистих вишиванках, по-весняному прикрашена зала, доповнили атмосферу чудового свята. Усім було дуже весело й радісно.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Організація харчування дітей в дошкільних навчальних закладах – це чітко регламентований процес, що регулюється чинними законодавчими нормами. З огляду на те, що одним із основних завдань колективу ДНЗ є охорона життя і здоров’я дітей, надзвичайно важливим є питання забезпечення малюків якісним і збалансованим харчуванням. Саме тому темою семінару-практикуму старших медичних сестер стала проблема «Організації харчування дітей в ДНЗ». Захід відбувся 24 березня 2015 року на базі Добротвірського ДНЗ №2 (завідувач Овчаренко Л.Р., старша медична сестра Семків О.М.) ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

 

Завідувач ДНЗ Л. Овчаренко запропонувала увазі присутніх презентацію «Харчування в дошкільному закладі», в якій було детально окреслено питання нормативних документів з даної теми, а саме – Зміни до Інструкції з організації харчування. Окрім цього, було висвітлено питання роботи з батьками щодо здорового та збалансованого харчування дітей вдома. Фахівцям було запропоновано при нагоді розповісти батькам про «Харчову піраміду», про «Тарілку здорового харчування», про необхідність забезпечення організму вітамінами та мінералами тощо.

Семків О.М. – старша медична сестра закладу розповіла про основні аспекти складання перспективного меню для дітей дошкільних навчальних закладів, про обчислення калорійності страв, запропонувала до перегляду  меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди.

Методист з дошкільної освіти відділу освіти Кам’янка-Бузької райдержадміністрації Магеровська Н.Ф. ще раз наголосила присутнім на тому, що всім добре відомо, яка складна ситуація зараз в країні і не лише з фінансуванням бюджетної сфери, проте на харчуванні дітей це не повинно відбиватися в жодному разі – ми зобов’язані докласти всіх зусиль, шукати найрізноманітніших шляхів виходу, але діти-дошкільники повинні добре харчуватися в закладах за будь-яких умов.

Далі керівник семінарів-практикумів старших медичних сестер – Маслійович І.М. провела «круглий стіл» на тему: «Актуальні питання щодо харчування в ДНЗ», а також зупинилася на проблемі ведення документації з питань харчування в дошкільних закладах. Вона зазначила, що раціональне харчування є необхідною умовою гармонійного розвитку дитини. Помилки в харчуванні дитини можуть у подальшому спричинити порушення обміну речовин, роботи органів травлення та виникнення різних хвороб. Тому медичний персонал дитячих садків повинен неухильно і постійно слідкувати за харчуванням дітей.

 

 

Закінчився захід екскурсією-оглядом групових та службових приміщень ДНЗ.

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ І РІВНЯ

У ДОБРОТВІРСЬКОМУ ДНЗ №2

Атестація педагогічних працівників сьогодні стала значним явищем освітянського життя. Формування педагога як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, значущого в плані педагогічної діяльності – одне з найважливіших завдань атестації.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Саме такий рівень компетентності показали педагогічні працівники Добротвірських ДНЗ №1 та №2. ЧИТАТИ ДАЛІ

 

24 березня 2015 року у Добротвірському дошкільному навчальному закладі №2 відбулось підсумкове розширене засідання атестаційної комісії І рівня, де  звітували педагоги, які атестуються за темами:

·                   «Виховання почуття самовартісності у дітей дошкільного віку» – вихователь-методист Добротвірського ДНЗ №1 Самсін В.Р.                               

·                   «Інтерактивні методи навчання як засіб мовленнєвої взаємодії дошкільників» – вихователь-методист Добротвірського ДНЗ №2 Давидович З.М.

·                   «Християнська педагогіка в сучасному дошкіллі. Біблія в духовному розвитку особи» – вихователь Добротвірського ДНЗ №1 Белей О.П.

·                   «Використання українських ігор з елементами співу та музичного супроводу в дитячому садку» – музичний керівник Добротвірського ДНЗ №1 Андрєєва В.В.

Членам атестаційної комісії всі творчі звіти були представлені у нестандартній формі – зі застосуванням мультимедійних презентацій. Також, у ході засідання заслуховувалися висновки членів атестаційної комісії, які вивчали та узагальнювали систему роботи педагогічних працівників, які атестувалися.

 

Завершилося засідання прийняттям відповідних рішень.

 

ВЕЛИКИЙ СИН ВКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

20 березня 2015 року у Добротвірському ДНЗ №2 «Джерельце» відбулося свято до Дня народження великого українського Кобзаря – Т.Г. Шевченка. Діти старшої групи №2 «Калинка» (вихователь Шелег А.В., музичний керівник Гарасевич Г.Й.) підготували розповідь про життя і творчість поета, декламували його поезію, співали пісні. Адже його вірші, покладені на музику, стали вже народними, стали символом України. Малюки відчули яке тяжке і знедолене життя було у поета.ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

Роль Кобзаря  чудово виконав Василь Голубович, який є татом дитини цієї ж групи. Святково прибрана зала, портрет Тараса Григоровича Шевченка, рушники доповнили атмосферу урочистості свята.

 

  

Вслухаючись у поезію Кобзаря душа щемко наливалася, наповнювалася гордістю за свою країну, за її славне минуле. Події, що відбуваються в Україні тісно переплутані, зв’язані зі словами пророчого Кобзаря. Тому з великою вірою в Бога і в слова геніального Тараса з впевненістю скажемо:

Борітеся, поборите

Вам Бог помагає.

З Вами сила, з Вами воля

І правда святая!

Відпрацювання плану евакуації на випадок пожежі в дошкільному навчальному закладі №2 «Джерельце» смт. Добротвір.

З метою запобігання нещасних випадків серед дітей, забезпечення пожежної безпеки в дошкільному навчальному закладі 11 березня 2015 року  було відпрацьовано план евакуації людей на випадок пожежі за участю рятувальної служби МНС смт. Добротвір. ЧИТАТИ ДАЛІ

Основною метою тренування є вдосконалення підготовки колективу навчального закладу до дій за умов виникнення пожежі та інших надзвичайних ситуацій, придбання стійких навичок евакуації, необхідних при прийнятті швидких і чітких рішень.

Завданнями проведення тренування є:

v перевірка готовності працівників навчального закладу до евакуації і проведення робіт з гасіння пожежі;

v вироблення у дітей та працівників навчального закладу навичок самостійно, швидко і безпомилково орієнтуватися у ситуації у разі виникнення загрози пожежі і НС чи самої пожежі;

v навчання прийомів і способів порятунку, евакуації людей;

v практичне відпрацювання раціональних прийомів і методів використання наявного спорядження, первинних коштів пожежогасіння.

  

 

Навчальний заклад  успішно виконав поставлену задачу: відбулася евакуація дітей; були відпрацьовані спільні дії рятувальників МНС та працівників ДНЗ; фахівці рятувальної служби оглянули приміщення на наявність пожежних кранів, вогнегасників, запасних виходів тощо; провели бесіди з малятами на тему: «Сірники – не іграшка», «Небезпека ураження електрострумом»,  «Газова плита та нагрівальні прилади». 

 

      

 

      

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

20 лютого в Україні оголошено днем пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цю подію вшанували й діти нашого дошкільного закладу: вони прийшли до стіни пам’яті «Небесної сотні» - активістів, вбитих під час подій Революції гідності. Малюки принесли квіти і запалили лампадки. Адже в цей день вся Україна згадує справжніх героїв та вклоняється їм...

 ЧИТАТИ ДАЛІ

Останнім часом дух патріотизму значно виріс і не лише в дорослих. Це добре, бо то значить, що виховаємо небайдуже покоління. Ми – українці пам’ятаємо, віримо і знаємо що ці жертви не були даремними.

 

 

 

 

 

Цивільний захист – якісна освіта в сфері безпеки

Рівень безпеки життєдіяльності людини – один з найважливіших показників благополуччя суспільства. Підвищувати та підтримувати цей рівень є вкрай важливим і складним завданням, оскільки навколишній світ змінюється з неймовірною швидкістю, приносячи крім благ цивілізації нові загрози для життя та здоров’я людини. Тому в сучасному світі найважливішим фактором розвитку й навіть виживання людства стає якісна освіта в сфері безпеки. Саме з цією метою 16.02.2015 року відбулося навчання з питань цивільного захисту працівників Добротвірського дошкільного навчального закладу №2. Тема «Надзвичайні ситуації та їх класифікації» ЧИТАТИ ДАЛІ

Метою заняття було ознайомити працівників з фундаментальними основами аспектів цивільного захисту. Лекцію проводила начальник штабу ЦЗ ДНЗ Давидович З.М. На основі презентації вона ознайомила працівників з керівними документи що врегульовують систему цивільного захисту, та ознайомила присутніх з класифікацією надзвичайних ситуацій за характером виникнення: техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.

 

 

 

СВЯТО СТРІТЕННЯ

13 лютого 2015 року у ДНЗ №2 «Джерельце» відбулася розвага до свята Стрітення. У народній уяві Стрітення – це свято зустрічі Зими з Весною. В цей день вони сперечаються – хто переможе, той пануватиме далі.

Вихованці дошкільного закладу (старшої групи №1 "Ангелятко" - вихователь Гойчук Н.К., музкерівник Гарасевич Г.Й.) та гості мали можливість познайомитись з історією виникнення цього свята, його релігійними та народними традиціями.ЧИТАТИ ДАЛІ

Розвага для малят видалася цікавою та яскравою: вони зустрілися зі Зимою і Весною, позмагалися, визначили хто з них сильніший, закликали до себе Весну-красну та почастувалися випеченими жайворонками.  А потім усі разом заспівали веснянку з надією на швидке тепло, весняну радість і мир.

 

 

  

 

 

 

«Різдвяна історія»

27 січня 2015 року на базі Добротвірського ДНЗ №2 відбулося методичне об’єднання-нарада керівників ДНЗ, заступників директорів з навчально-виховної роботи дошкільних підрозділів НВК на тему: «Оперативний контроль в системі управління діяльності дошкільного закладу».ЧИТАТИ ДАЛІ

Яскравим початком запланованого заходу стало театралізоване дійство «Різдвяна історія», за участю дітей та усіх педагогічних працівників ДНЗ. Споконвічна історія перемоги Добра над Злом, вшанування українських традицій святкування Різдва Христового, не залишила байдужим жодного глядача.

 

 

 

 

 

 

 

Далі завідувач ДНЗ Л. Овчаренко виступила з доповіддю «Основні функції управління в діяльності завідувача». Сама ж управлінська діяльність адміністрації ДНЗ була розкрита за допомогою VI блоків внутрішнього контролю.

Вихователь-методист З. Давидович підготувала і продемонструвала презентацію «Функціональні аспекти іміджу керівника», взявши за основу матеріали посібника для керівників «Основи менеджменту» М. Армстронга. Також було проведено «Відкритий мікрофон»: де кожен учасник методичного об’єднання-наради мав змогу висловити власні судження щодо  концептуальних положень контролю.

Чимало уваги на нараді методист  РМК  Магеровська Н.Ф. приділила висвітленню питання безпеки життєдіяльності в ДНЗ та дотриманню правил техніки безпеки, наголосивши, що в даний неспокійний час це питання є надзвичайно актуальним.

     

Керівник методоб’єднання Л.І. Ткачишин розповіла про дотримання чинних вимог під час атестації педагогічних працівників.

Окрім цього Н. Магеровська ознайомила присутніх зі змінами до «Закону про дошкільну освіту» та питанням фінансування дошкільних навчальних закладів у 2015 році. І ще раз закликала усіх  не забувати про героїчний подвиг захисників нашої Вітчизни у зоні АТО та продовжувати усіма силами допомагати та підтримувати їх.

Небезпечні знахідки!!!

 

 

 

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік  Новий,

Нехай родина Ваша процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

В кінці грудня  в нашому дитячому садку пройшли Новорічні ранки. Святково вбрана ялинка принесла  дошкільнятам чудові сюрпризи, яких діти чекали цілий рік. Тут лунали пісні, хороводи, таночки, вірші, смішинки, завітали  чарівні герої. Свято перетворилося на справжню казку, в якій побували і діти, і дорослі. ДТЕК Добротвірська ТЕС традиційно порадувала малюків солодкими гостинцями. Малята, батьки та колектив ДНЗ щиро вдячні спонсорам за подаровану радість.

 

 

 

 

 

 

 

 

Святий Миколай прийшов до малят

Днями до нашого садочка завітав чарівний гість, якого усі діти чекають з нетерпінням увесь рік , це – святий Миколай. Малюки переглянули цікаву виставу за участю акторів Львівського театру ляльок: тут був і кумедний Антипко, і добрий Ангел, ну і звісно сам св. Миколай.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

 

 

 

 

 

Діти не лише пограли цікаві ігри, повеселилися, але й пообіцяли святому залишатися завжди чемними та хорошими. Після вистави св. Микола пішов до груп, щоб роздати малечі подарунки.

 

 

 

 

 

 

              

 

Не маємо права     забути...

 

 

Сьогодні 21 листопада діти нашого дошкільного  закладу

принесли квіти і запалили лампадки  біля пам’ятника Небесній сотні. Вихователі  розповіли малюкам хто усі ці люди на світлинах,  за що вони загинули, чому ми вшановуємо  сьогодні їхню пам’ять.

 

 

 

 

 

Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Новини


Всі новини